Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Zintegrowany kurs STCW

Oferta zintegrowanego kursu bezpieczeństwa skierowana jest do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych chcących podnieść swoje umiejętności przydatne zarówno na rejsach amatorskich oraz w komercyjnym prowadzeniu jachtów. Taki kurs to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa.

Kurs organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej.

Ukończenie Zintegrowanego Kursu STCW '95 jest wymogiem do pełnienia funkcji oficerskich na s/y Zawisza Czarny

 

 


O Kursie

Wszystkie szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych.

Oferowany kurs jest w pełni aprobowany w konwencji STCW oraz RYA, IYT, PZZ  i MCA.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe - ITR (IMO 1.19)
 • Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20)
 • Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13)
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21)

Kurs zintegrowany pozwoli każdemu zapoznać się z wszelkimi szkoleniami zgodnie z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW.

Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat ten, wraz z  Morskim Świadectwem Zdrowia,  uprawnia do otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

W czasie kursu prowadzone są ćwiczenia basenowe oraz na poligonie pożarowym. Dlatego należy zabrać ze sobą:

 • ubranie poligonowe (robocze)
 • rękawice ochronne
 • strój basenowy.

 


Odnownienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW) obejmuje dwa podstwawowe kursy:

 • Indywidualne Techniki Ratownicze (ITR)
 • Przeciwpożarowy (P.POŻ)

Odnowienia nie wymagają kursy:

 • Medyczny
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność (odnowienie możliwe do roku od utraty ważności) Urząd Morski wydaje bezterminowe świadectwo dotyczące w/w dwóch kursów.

Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW.
 

Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.

Na szkolenie należy zabrać ze sobą:
- książeczkę żeglarską wraz z ksero stron z danymi osobowymi i wpisami poświadczającymi staż,
- kserokopię poprzedniego certyfikatu ukończenia kursu STCW,
- rzeczy na basen - spodenki przylegające, bez kieszeni, przy długich włosach konieczny czepek,
- rzeczy na poligon pożarowy - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia w tym rękawiczki.

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Egzamin

Na koniec kursu przeprowadzany jest pisemny egzamin testowy.

Jego pozytywne zaliczenie jest podstawą do uzyskania odpowiedniego certyfikatu, wystawianego przez administrację morską (Urząd Morski).


Prowadzący

Zajęcia na kursach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, legitymujących się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.


Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania

 


Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (bok.cwm@zhp.pl)

Cena 750 zł dla posiadaczy patentu żeglarskiego lub motorowodnego.

Terminy Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

 

Data rozpoczęcia

 Data zakończenia

 Cena kursu

07.01.2019

 12.01.2019

 850 / 750 zł

21.01.2019

 26.01.2019

 850 / 750 zł

04.02.2019

 09.02.2019

 850 / 750 zł

18.02.2019

 23.02.2019

 850 / 750 zł

04.03.2019

 09.03.2019

 850 / 750 zł

18.03.2019

 23.03.2019

 850 / 750 zł

01.04.2019

 06.04.2019

 850 / 750 zł

15.04.2019

 20.04.2019

 850 / 750 zł

06.05.2019

 11.05.2019

 850 / 750 zł

13.05.2019

 19.05.2019

 850 / 750 zł

27.05.2019

10.06.2019

24.06.2019

08.07.2019

22.07.2019

05.08.2019

26.08.2019

09.09.2019

23.09.2019

07.10.2019

21.10.2019

04.11.2019

18.11.2019

02.12.2019

16.12.2019

 01.06.2019

15.06.2019

29.06.2019

13.07.2019

27.07.2019

10.08.2019

31.08.2019

14.09.2019

28.09.2019

12.10.2019

26.10.2019

09.11.2019

23.11.2019

07.12.2019

21.12.2019

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł

 850 / 750 zł


Terminy - Odnowienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

 

 

Data

09.01.2019

23.01.2019

06.02.2019

20.02.2019

06.03.2019

20.03.2019

03.04.2019

17.04.2019

08.05.2019

15.05.2019

29.05.2019

12.06.2019

26.06.2019

10.07.2019

24.07.2019

07.08.2019

28.08.2019

11.09.2019

25.09.2019

09.10.2019

23.10.2019

06.11.2019

20.11.2019

04.12.2019

18.12.2019

Koszt odnowienia poszczególnych kursów:

 • ITR - 200 zł 
 • P.POŻ - 170 zł

Całkowity koszt - 370 zł

15.01.2018 20.01.2018 800 / 700 zł
29.01.2018 03.02.2018 800 / 700 zł
12.02.2018 17.02.2018 800 / 700 zł
26.02.2018 03.03.2018 800 / 700 zł
12.03.2018 17.03.2018 800 / 700 zł
26.03.2018 31.03.2018 800 / 700 zł
16.04.2018 21.04.2018 800 / 700 zł
14.05.2018 19.05.2018 800 / 700 zł
11.06.2018 16.06.2018 800 / 700 zł
25.06.2018 30.06.2018 800 / 700 zł
09.07.2018 14.07.2018 800 / 700 zł
23.07.2018 28.07.2018 800 / 700 zł
27.08.2018 01.09.2018 800 / 700 zł
17.09.2018 22.09.2018 800 / 700 zł
01.10.2018 06.10.2018 800 / 700 zł
15.10.2018 20.10.2018 800 / 700 zł
12.11.2018 17.11.2018 800 / 700 zł
26.11.2018 01.12.2018 800 / 700 zł

Patroni medialni: