Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Bezpieczeństwo na morzu

Kwestie bezpieczeństwa na morzu są priorytetowe. Właściwa reakcja w odpowiedniej chwili mogą uratować nie jedno ludzkie życie i zdrowie. Natomiast jeśli wiedzy i umiejętności zabraknie może się to skończyć tragicznie i na pewno każdy żeglarz zna morskie historie o takich wypadkach.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie siebie i swoich współzałogantów jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Dają one możliwość przećwiczenia zachowania w sytuacjach kryzysowych takich jak pożar, konieczność opuszczenia jachtu czy wypadek.

Obecnie dostępne są dwa rodzaje szkoleń: zintegrowany kurs STCW oraz kurs bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, dedykowany dla żeglarzy.  

 

Odbycie takiego kursu bezpieczeństwa jest wymogiem koniecznym dla oficerów sy Zawisza Czarny.

O Kursie

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa prowadzony przez European STCW Center jest okazją do podniesienia swoich żeglarskich umiejętności i pomaga zapewnić załodze bezpieczne żeglowanie. Jednocześnie coraz częściej jest on wymagany podczas prowadzenia jachtów komercyjnych i pełnienia funkcji oficerskich na żaglowcach. 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmuje 4 kursy podstawowe które można realizowac również osobno:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy
 • pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Podczas kursu realizowane są zajęcia praktyczne. Praktyka na basenie realizowana jest w obiekcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na Skwerze Kościuszki (należy zaoparzeć się w ręcznik, klapki, kąpielówki, krótkie przylegające, nie bermudy). Na uczestników czeka szkolenie p-poż, na specjalnie do tego celu przygotowanym poligonie (należy zaopatrzeć się w kombinezon jednoczęściowy roboczy lub jednorazowy, rękawice ochronne, obuwie sportowe, istnieje możliwość zakupu kombinezonu i rękawiczek w Ośrodku za kwotę 7 zł). Zajęcia z pierwszej pomocy oraz część teoretyczna kursu odbywać się będą na terenie Ośrodka w Gdyni ul.10 Lutego 39. 

Kadra dydaktyczna European STCW Center składa się z osób o bogatym doświadczeniu  morskim jak i ukierunkowanym wykształceniu. Wśród wykładowców znajdziemy: czynnych ratowników medycznych, pracowników PSP, kapitanów żeglugi wielkiej, pracowników UM w Gdyni czy oficerów. 

Wszystkie kursu akredytowane są przez właściwego ministra. 

STCW

Cena

Cena 980 zł lub 880 zł dla posiadaczy patentów żeglarskich

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne
 • kawa i herbata

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania

Terminy 

2020 

 • 03-08.02.2020
 • 17-22.02.2020
 • 16-21.03.2020 
 • 30.03-04.04.2020 
 • 20-25.04.2020 
 • 04-09.05.2020 
 • 18-23.05.2020 
 • 01-06.06.2020 
 • 15-20.06.2020
 • 29.06-04.07.2020 
 • 13-18.07.2020 
 • 27.07-01.08.2020 
 • 17-22.08.2020 
 • 31.08-05.09.2020 
 • 14-19.09.2020 
 • 28.09-03.10.2020 
 • 12-17.10.2020
 •  26-31.10.2020 
 • 16-21.11.2020 
 • 30.11-05.12.2020 
 • 14-19.12.2020

O Kursie

Oferta zintegrowanego kursu bezpieczeństwa skierowana jest do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych chcących podnieść swoje umiejętności przydatne zarówno na rejsach amatorskich oraz w komercyjnym prowadzeniu jachtów. Taki kurs to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa.

Wszystkie szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych.

Oferowany kurs jest w pełni aprobowany w konwencji STCW oraz RYA, IYT, PZZ  i MCA.

Zajęcia na kursach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, legitymujących się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

Indywidualne Techniki Ratunkowe - ITR (IMO 1.19)

Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20)

Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13)

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21)

Kurs zintegrowany pozwoli każdemu zapoznać się z wszelkimi szkoleniami zgodnie z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW.

W czasie kursu prowadzone są ćwiczenia basenowe oraz na poligonie pożarowym. Dlatego należy zabrać ze sobą:

ubranie poligonowe (robocze)

rękawice ochronne

strój basenowy.

Na koniec kursu przeprowadzany jest pisemny egzamin testowy. 

Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat ten, wraz z Morskim Świadectwem Zdrowia,  uprawnia do otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

 

Cena

Cena 1000 zł 

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania

 

Terminy Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

 

24.08-29.08.2020r.

07.09-12.09.2020r.   

 21.09- 26.09.2020r.   

05.10-10.10.2020r.

 

 

 

 

Odnownienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW) obejmuje dwa podstwawowe kursy:

 • Indywidualne Techniki Ratownicze (ITR)
 • Przeciwpożarowy (P.POŻ)

Odnowienia nie wymagają kursy:

 • Medyczny
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność (odnowienie możliwe do roku od utraty ważności) Urząd Morski wydaje bezterminowe świadectwo dotyczące w/w dwóch kursów.

Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW.
 

Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.

Na szkolenie należy zabrać ze sobą:
- książeczkę żeglarską wraz z ksero stron z danymi osobowymi i wpisami poświadczającymi staż,
- kserokopię poprzedniego certyfikatu ukończenia kursu STCW,
- rzeczy na basen - spodenki przylegające, bez kieszeni, przy długich włosach konieczny czepek,
- rzeczy na poligon pożarowy - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia w tym rękawiczki.

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Cena

Koszt odnowienia 500 zł. 

O Kursie

W związku z nowymi przepisami każdy z członków załóg jachtów komercyjnych musi posiadać przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Wymagania stawiane członkom załóg jachtów komercyjnych, kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht zostały przedstawione m.in.w „Konwencji STCW”- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg statków morskich Ustawodawca w paragrafie §7 ust. 3 (str.3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał, iż zgodnie z powyższym rozporządzeniem załogi na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek „Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa” mogą zastąpić „Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”.

40 godzinne szkolenie prowadzone Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security w Szczecinie obejmuje:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe, 
 • Pierwszą Pomoc Medyczną 
 • Szkolenie Przeciwpożarowe 

Podczas szkolenia przekazywana będzie wiedzę I umiejętności niezbędne dla załóg jachtów komercyjnych a nie statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze indywidualnymi i zespołowymi środkami ratunkowymi na jachtach komercyjnych, uczą się ich wykorzystania, poznają techniki „cold water survival” przygotowują się do współpracy z służbami SAR, uczą się rozpoznawania symptomów zagrożenia pożarowego i profilaktyki p.poż., a także praktycznie uczą się gaszenia pożarów. Szkolą się w zakresie pierwszej pomocy medycznej, jak postępować w przypadku nagłego wypadku: zatrzymania krążenia, zawału serca, złamania, urazu, jak przygotować i ewakuować potrzebującego pomocy członka załogi, a także m.in. jak szyć rany. W czasie szkolenia analizowane są wybrane wypadki związane z zatonięciem jachtów pod polską banderą.

Cena

Cena 780 zł + 20 zł opłaty za certyfikat wydawany przez Urząd Morski. 

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania
 • opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski

Najbliższy termin kursu

Kurs w jeden weekend

30-31.08.2019 r.

Zgłoszenia

Na kursy zgłaszać się można:

 • mailowo na adres bok.cwm@zhp.pl 
 • telefonicznie na numer 667 044 444