Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Bezpieczeństwo na morzu

Kwestie bezpieczeństwa na morzu są priorytetowe. Właściwa reakcja w odpowiedniej chwili mogą uratować nie jedno ludzkie życie i zdrowie. Natomiast jeśli wiedzy i umiejętności zabraknie może się to skończyć tragicznie i na pewno każdy żeglarz zna morskie historie o takich wypadkach.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie siebie i swoich współzałogantów jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Dają one możliwość przećwiczenia zachowania w sytuacjach kryzysowych takich jak pożar, konieczność opuszczenia jachtu czy wypadek.

Obecnie dostępne są dwa rodzaje szkoleń: zintegrowany kurs STCW oraz kurs bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, dedykowany dla żeglarzy.  

 

Odbycie takiego kursu bezpieczeństwa jest wymogiem koniecznym dla oficerów sy Zawisza Czarny.

O Kursie

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa prowadzony przez European STCW Center jest okazją do podniesienia swoich żeglarskich umiejętności i pomaga zapewnić załodze bezpieczne żeglowanie. Jednocześnie coraz częściej jest on wymagany podczas prowadzenia jachtów komercyjnych i pełnienia funkcji oficerskich na żaglowcach. 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmuje 4 kursy podstawowe które można realizowac również osobno:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy
 • pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Podczas kursu realizowane są zajęcia praktyczne. Praktyka na basenie realizowana jest w obiekcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na Skwerze Kościuszki (należy zaoparzeć się w ręcznik, klapki, kąpielówki, krótkie przylegające, nie bermudy). Na uczestników czeka szkolenie p-poż, na specjalnie do tego celu przygotowanym poligonie (należy zaopatrzeć się w kombinezon jednoczęściowy roboczy lub jednorazowy, rękawice ochronne, obuwie sportowe, istnieje możliwość zakupu kombinezonu i rękawiczek w Ośrodku za kwotę 7 zł). Zajęcia z pierwszej pomocy oraz część teoretyczna kursu odbywać się będą na terenie Ośrodka w Gdyni ul.10 Lutego 39. 

Kadra dydaktyczna European STCW Center składa się z osób o bogatym doświadczeniu  morskim jak i ukierunkowanym wykształceniu. Wśród wykładowców znajdziemy: czynnych ratowników medycznych, pracowników PSP, kapitanów żeglugi wielkiej, pracowników UM w Gdyni czy oficerów. 

Wszystkie kursu akredytowane są przez właściwego ministra. 

STCW

Cena

Cena 860 zł lub 760 zł dla posiadaczy patentów żeglarskich

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne
 • kawa i herbata

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania

Terminy 

2020 

 • 03-08.02.2020
 • 17-22.02.2020
 • 16-21.03.2020 
 • 30.03-04.04.2020 
 • 20-25.04.2020 
 • 04-09.05.2020 
 • 18-23.05.2020 
 • 01-06.06.2020 
 • 15-20.06.2020
 • 29.06-04.07.2020 
 • 13-18.07.2020 
 • 27.07-01.08.2020 
 • 17-22.08.2020 
 • 31.08-05.09.2020 
 • 14-19.09.2020 
 • 28.09-03.10.2020 
 • 12-17.10.2020
 •  26-31.10.2020 
 • 16-21.11.2020 
 • 30.11-05.12.2020 
 • 14-19.12.2020

O Kursie

Oferta zintegrowanego kursu bezpieczeństwa skierowana jest do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych chcących podnieść swoje umiejętności przydatne zarówno na rejsach amatorskich oraz w komercyjnym prowadzeniu jachtów. Taki kurs to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa.

Wszystkie szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego w Gdyni są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych.

Oferowany kurs jest w pełni aprobowany w konwencji STCW oraz RYA, IYT, PZZ  i MCA.

Zajęcia na kursach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, legitymujących się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

Indywidualne Techniki Ratunkowe - ITR (IMO 1.19)

Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20)

Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13)

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21)

Kurs zintegrowany pozwoli każdemu zapoznać się z wszelkimi szkoleniami zgodnie z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW.

W czasie kursu prowadzone są ćwiczenia basenowe oraz na poligonie pożarowym. Dlatego należy zabrać ze sobą:

ubranie poligonowe (robocze)

rękawice ochronne

strój basenowy.

Na koniec kursu przeprowadzany jest pisemny egzamin testowy. 

Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat ten, wraz z Morskim Świadectwem Zdrowia,  uprawnia do otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

 

Cena

Cena 950 zł (850 zł dla posiadaczy patentu żeglarskiego lub motorowodnego).

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania

 

Terminy Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

 

Rozpoczęcie

06.05.2019

Zakończenie

11.05.2019

 

 

13.05.2019

19.05.2019

 

27.05.2019

10.06.2019

24.06.2019

08.07.2019

22.07.2019

05.08.2019

26.08.2019

09.09.2019

23.09.2019

07.10.2019

21.10.2019

04.11.2019

18.11.2019

02.12.2019

16.12.2019

 01.06.2019

15.06.2019

29.06.2019

13.07.2019

27.07.2019

10.08.2019

31.08.2019

14.09.2019

28.09.2019

12.10.2019

26.10.2019

09.11.2019

23.11.2019

07.12.2019

21.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnownienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW) obejmuje dwa podstwawowe kursy:

 • Indywidualne Techniki Ratownicze (ITR)
 • Przeciwpożarowy (P.POŻ)

Odnowienia nie wymagają kursy:

 • Medyczny
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność (odnowienie możliwe do roku od utraty ważności) Urząd Morski wydaje bezterminowe świadectwo dotyczące w/w dwóch kursów.

Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW.
 

Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.

Na szkolenie należy zabrać ze sobą:
- książeczkę żeglarską wraz z ksero stron z danymi osobowymi i wpisami poświadczającymi staż,
- kserokopię poprzedniego certyfikatu ukończenia kursu STCW,
- rzeczy na basen - spodenki przylegające, bez kieszeni, przy długich włosach konieczny czepek,
- rzeczy na poligon pożarowy - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia w tym rękawiczki.

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Cena

Koszt odnowienia 500 zł. 

Terminy - Odnowienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW) 

 

08.05.2019

15.05.2019

29.05.2019

12.06.2019

26.06.2019

10.07.2019

24.07.2019

07.08.2019

28.08.2019

11.09.2019

25.09.2019

09.10.2019

23.10.2019

06.11.2019

20.11.2019

04.12.2019

18.12.2019

 


O Kursie

W związku z nowymi przepisami każdy z członków załóg jachtów komercyjnych musi posiadać przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Wymagania stawiane członkom załóg jachtów komercyjnych, kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht zostały przedstawione m.in.w „Konwencji STCW”- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg statków morskich Ustawodawca w paragrafie §7 ust. 3 (str.3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał, iż zgodnie z powyższym rozporządzeniem załogi na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek „Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa” mogą zastąpić „Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”.

40 godzinne szkolenie prowadzone Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security w Szczecinie obejmuje:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe, 
 • Pierwszą Pomoc Medyczną 
 • Szkolenie Przeciwpożarowe 

Podczas szkolenia przekazywana będzie wiedzę I umiejętności niezbędne dla załóg jachtów komercyjnych a nie statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze indywidualnymi i zespołowymi środkami ratunkowymi na jachtach komercyjnych, uczą się ich wykorzystania, poznają techniki „cold water survival” przygotowują się do współpracy z służbami SAR, uczą się rozpoznawania symptomów zagrożenia pożarowego i profilaktyki p.poż., a także praktycznie uczą się gaszenia pożarów. Szkolą się w zakresie pierwszej pomocy medycznej, jak postępować w przypadku nagłego wypadku: zatrzymania krążenia, zawału serca, złamania, urazu, jak przygotować i ewakuować potrzebującego pomocy członka załogi, a także m.in. jak szyć rany. W czasie szkolenia analizowane są wybrane wypadki związane z zatonięciem jachtów pod polską banderą.

Cena

Cena 780 zł + 20 zł opłaty za certyfikat wydawany przez Urząd Morski. 

Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • wyżywienia
 • zakwaterowania
 • opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski

Najbliższy termin kursu

Kurs w jeden weekend

30-31.08.2019 r.

Zgłoszenia

Na kursy zgłaszać się można:

 • mailowo na adres bok.cwm@zhp.pl 
 • telefonicznie na numer 667 044 444

Patroni medialni: