Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Wydarzenia Stulecia

Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917 - 2017

1. Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP, Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, 17 - 19 lutego 2017, Gdynia;

2. Zawody Pływackie Stołecznej Chorągwi ZHP z okazji 100 lecia Ruchu Wodnego w ZHP, Chorągiew Stołeczna, 4 marca 2017, Warszawa;

3. Odrzański Spływ Wiosenny, Chorągiew Śląska, 16 - 21 maja 2017, rzeki Odra, Ruda, Kanał Gliwicki;

4. Harcerska Noc Muzeów w Warszawie, Chorągiew Stołeczna i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 20 maja 2017, Warszawa;

5. 60 lat minęło. 60 lecie 10. HDŻ z Katowic - Szopienic, 10. HDŻ, Chorągiew Śląska, 3 czerwca 2017, Stanica 10 HDŻ, ul. Morawa 119, 40-353 Katowice - Szopienice;

6. Spartakiada Drużyn Wodnych Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej, 9 - 11 czerwca 2017, Harcerska Stanica Wodna „Rościmin”;

7. Rejs Harcerze na Tall Ship Races, CWM ZHP, 30 lipca - 6 sierpnia 2017, Zawisza Czarny, Kłajpeda - Szczecin;

8. Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP, 13-18 sierpnia 2017, Stanica Harcerska Hufca ZHP Tarnobrzeg w Olchowcu; 

9. Trasa VI na Wędrowniczej Watrze, 19-22 sierpnia 2017, Iława - Siemiany (Rejs);

10. Spratakiada Drużyn Wodnych, Chorągiew Gdańska, 21 - 23 września 2017, Gdańsk.

11. Warta - całoroczny program Harcerskiego Klubu Turystycznego AZYMUT, HKT Azymut w Swarzędzu, Chorągiew Wielkopolska, 1 stycznia - 31 grudnia 2017; 

 


 

 

REGULAMIN

Zdobywania tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE

 1. W celu upamiętnienia 100 lecia istnienia harcerstwa wodnego w Polsce, Wydział Wychowania Wodnego ZHP wyróżnia wybrane przedsięwzięcia programowe tytułem WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 2. Tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE przysługuje przedsięwzięciom programowym organizowanym pomiędzy 1 stycznia 2017, a 31 grudnia 2017 oraz spełniającym warunki niniejszego regulaminu.
 3. Tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE otrzymuje przedsięwzięcie programowe (np. zlot, rajd, spływ, spartakiada, rejs, konferencja, warsztaty, itp.), które:
  1. Ma charakter wodniacki lub realizuje elementy programu wychowania wodnego,
  2. Ma charakter ponadlokalny,
  3. Jest istotne dla środowiska harcerskiego,
  4. W programie nawiązuje do historii harcerskiego ruchu wodnego w Polsce.
 4. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma prawo do:
  1. Używania podczas trwania wydarzenia Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego,
  2. Oznaczenia wszelkich materiałów i stron internetowych logiem stulecia harcerskiego ruchu wodnego w Polsce,
  3. Bycia promowanym przez Wydział Wychowania Wodnego ZHP.
 5. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma obowiązek do:
  1. Naszycia na Fladze Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego plakietki lub przypięcia znaczka wydarzenia,
  2. Godnej ekspozycji Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce,
  3. Przesłania relacji z Wydarzenia do Wydziału Wychowania Wodnego ZHP,
  4. Opłacenia kosztów przesłania Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce.
 6. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP powołuje kapitułę, która ocenia przedsięwzięcia programowe ubiegające się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 7. Organizator przedsięwzięcia ubiegającego się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE zwraca się z wnioskiem drogą mailową do Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP o przyznanie tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 8. Wniosek,  o którym mowa w pkt. 7 należy złożyć najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 9. Kapituła oceniająca przedsięwzięcia programowe rozpatruje wniosek organizatora w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi kapituły, uważa się, że zgłoszone przedsięwzięcie otrzymało tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.