Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

 

Turniej wiedzy „Być jak Mariusz Zaruski”


Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach w dniu 12 lutego 2016 brali udział w turnieju wiedzy o swoim Patronie – Generale Mariuszu Zaruskim. Na początku w części pisemnej uczniowie wypełniali test na temat życiorysu Mariusza Zaruskiego. W części ustnej było losowanie pytań z pojęciami żeglarskimi i historią jachtów Zawisza Czarny i Generał Zaruski. Następnie recytowano sonety Patrona: „Chór marynarzy”, „Żegluga” i „Nokturno”. Ocenie podlegał również śpiew pieśni „Pod żaglami Zawiszy”. Ostatnią konkurencją było wiązanie węzłów na czas, które osobiście oceniał kapitan Jerzy Jaszczuk. Wszyscy świetnie się bawili, klasy gorąco dopingowały reprezentantów.  Jury miało ręce pełne roboty ze względu na ilość konkurencji i klas. Obecność tak licznej ekipy ludzi morza nadała naszej imprezie szczególnego wyrazu i mobilizowała uczestników. Szczególne podziękowania ślemy sponsorom nagród: Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni reprezentowanego przez harcmistrza Rafała Klepacza, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gdańsku, który reprezentowali kapitan Jerzy Jaszczuk i oficer programowy Piotr Królak oraz Urzędowi Gminy Kolbudy w osobach wójta Leszka Grombali i wicewójta Marka Golińskiego.

Anna Artemiuk-Zięba

Foto: Żaneta Wisowata, Małgorzata Gańska-Seelau

Sponsor: Andrzej Klimek, właściciel ośrodka narciarskiego w Trzepowie