Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Szkolenia żeglarskie w Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Trzy złote zasady szkoleń organizowanych przez 
Centrum Wychowania Morskiego ZHP:

files/cwm/cwm-logo-edukacja-jasnetlo.png

  1. Nie odpuszczamy! Nie liczcie na taryfę ulgową. Wymogi formalne określone na poszczególne stopnie muszą być spełnione!
  2. Dobra praktyka morska to najważniejsze prawidło! Egzamin trzeba zdać, ale dla nas liczy się przede wszystkim rzetelna wiedza i faktyczne umiejętności naszych kursantów! I na nich się skupiamy. Po kursie uczestnicy otrzymują opinię merytoryczną, wskazującą obszary wymagające doszlifowania.
  3. Wychodzimy poza ramy! Zakres szkolenia - rzecz święta. My jednak stawiamy sobie za punkt honoru dać uczestnikom wsparcie do dalszego rozwoju, twórczych poszukiwań i doskonalenia umiejętności powyżej oczekiwanych i stosowanych "na rynku" standardów.

Szkolenie żeglarskie w CWM ZHP