Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Piloci chorągwi spotkali się w Warszawie

Piloci chorągwi i instruktorzy zespołów pilotów chorągwi, spotkali się w Warszawie na swoim dorocznym spotkaniu. Pilot chorągwi to tradycyjna nazwa funkcji instruktora, który na terenie chorągwi ZHP wspiera wychowanie wodne oraz pracę środowisk specjalności wodnej.

W tym roku spotkanie odbyło się w Warszawie, w dniu 19 stycznia. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 instruktorów reprezentujących zespoły pilota z ośmiu chorągwi.

Przedmiotem rozmów i ustaleń było wznowienie współzawodnictwa drużyn o proporzec Leonida Teligi, wprowadzenie patentu flagowego drużyny wodnej Związku Harcerstwa Polskiego, a także zaangażowanie środowisk wodnych w organizację Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce w 2020 roku.

Zgodnie z planami Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, który był organizatorem spotkania, w tym roku wprowadzony zostanie mechanizm certyfikowania drużyn zajmujących się wychowaniem wodnym. ZHP wraca tym samym do jeszcze przedwojennej tradycji, która dawała prawo do noszenia bandery harcerskiej oraz do nazywania się drużyną wodną, wyłącznie jednostkom, które spełniały odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe i zdobyły tzw. patent flagowy.  Nad ponownym wprowadzeniem Patentu Flagowego Drużyny Wodnej, pracuje obecnie Wydział Wychowania Wodnego, a piloci chorągwi podczas spotkania odnieśli się do prezentowanych propozycji.

Powrotem do zapomnianego dziedzictwa ZHP jest też wznowienie współzawodnictwa drużyn wodnych o puchar Leonida Teligi. Leonid Teliga, pierwszy Polak, który samotnie opłynął jachtem OPTY kulę ziemską, przekazał w 1969 roku do ZHP proporzec zastępu Niedźwiedzi, którego był zastępowym w drużynie harcerskiej w Grodzisku Mazowieckim, a który razem z nim opłynął świat. Proporzec ten, został umieszczony w modelu jachtu OPTY w miejscu grotżagla i model z proporcem stał się nagrodą przechodnią w konkursie o tytuł najlepszej drużyny wodnej w Polsce, który z przerwą na stan wojenny był  przeprowadzany od 1970 do 2000 roku. W tym roku proporzec i model jachtu OPTY zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa, a w ich miejsce zostanie wykonana ich wierna kopia. Wierna kopia proporca i modelu jachtu ponownie staną się nagrodą przechodnią we Współzawodnictwie Drużyn o Proporzec Leonida Teligi. Wznowienie współzawodnictwa planowane jest na jesień tego roku. Grono pilotów chorągwi, podczas spotkania konsultowało projekt regulaminu współzawodnictwa.

Ponadto piloci otrzymali informację o stanie przygotowań od konferencji Wychowanie Wodne w ZHP w Łodzi, która odbędzie się w dniach 15 – 17 marca oraz o tworzonym wykazie miejsc na rejsach harcerskich, czyli harcerskiej „wolnej koi”.

Kolejne, tym razem otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie instruktorów specjalności wodnej będzie miało miejsce w Łodzi, na wspomnianej już konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP”.

 


 

 

zdjęcia: CWM ZHP, Rafał Klepacz, Janusz Orluta

 

Piloci chorągwi spotkali się w Warszawie

 

Piloci chorągwi i instruktorzy zespołów pilotów chorągwi, spotkali się w Warszawie na swoim dorocznym spotkaniu. Pilot chorągwi to tradycyjna nazwa funkcji instruktora, który na terenie chorągwi ZHP wspiera wychowanie wodne oraz pracę środowisk specjalności wodnej.

W tym roku spotkanie odbyło się w Warszawie, w dniu 19 stycznia. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 instruktorów reprezentujących zespoły pilota z siedmiu chorągwi.

Przedmiotem rozmów i ustaleń było wznowienie współzawodnictwa drużyn o proporzec Leonida Teligi, wprowadzenie patentu flagowego drużyny wodnej Związku Harcerstwa Polskiego, a także zaangażowanie środowisk wodnych w organizację Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce w 2020 roku.

Zgodnie z planami Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, który był organizatorem spotkania, w tym roku wprowadzony zostanie mechanizm certyfikowania drużyn zajmujących się wychowaniem wodnym. ZHP wraca tym samym do jeszcze przedwojennej tradycji, która dawała prawo do noszenia bandery harcerskiej oraz do nazywania się drużyną wodną, wyłącznie jednostkom, które spełniały odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe i zdobyły tzw. patent flagowy.  Nad ponownym wprowadzeniem Patentu Flagowego Drużyny Wodnej, pracuje obecnie Wydział Wychowania Wodnego, a piloci chorągwi podczas spotkania odnieśli się do prezentowanych propozycji.

Powrotem do zapomnianego dziedzictwa ZHP jest też wznowienie współzawodnictwa drużyn wodnych o puchar Leonida Teligi. Leonid Teliga, pierwszy Polak, który samotnie opłynął jachtem OPTI kulę ziemską, przekazał w 1969 roku do ZHP proporzec zastępu Niedźwiedzi, którego był zastępowym w drużynie harcerskiej w Grodzisku Mazowieckim, a który razem z nim opłynął świat. Proporzec ten, został umieszczony w modelu jachtu OPTI w miejscu grotżagla i model z proporcem stał się nagrodą przechodnią w konkursie o tytuł najlepszej drużyny wodnej w Polsce, który z przerwą na stan wojenny był  przeprowadzany od 1970 do 2000 roku. W tym roku proporzec i model jachtu OPTI zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa, a w ich miejsce zostanie wykonana ich wierna kopia. Wierna kopia proporca i modelu jachtu ponownie staną się nagrodą przechodnią we Współzawodnictwie Drużyn o Proporzec Leonida Teligi. Wznowienie współzawodnictwa planowane jest na jesień tego roku. Grono pilotów chorągwi, podczas spotkania konsultowało projekt regulaminu współzawodnictwa.

Ponadto piloci otrzymali informację o stanie przygotowań od konferencji Wychowanie Wodne w ZHP w Łodzi, która odbędzie się w dniach 15 – 17 marca oraz o tworzonym wykazie miejsc na rejsach harcerskich, czyli harcerskiej „wolnej koi”.

Kolejne, tym razem otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie instruktorów specjalności wodnej będzie miało miejsce w Łodzi, na wspomnianej już konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP”.