Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego w ZHP


W dniach 6 – 8 października 2018 roku, w Harcerskim Ośrodku Wodnym STANICA we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie Pilotów Chorągwi i kadr wychowania wodnego ZHP.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 instruktorów reprezentujących chorągwie dolnośląską, gdańską, kielecką, lubelską, łódzką, mazowiecką, podkarpacką, stołeczną, śląską, wielkopolską oraz przedstawicielka ZHP w Edynburgu, gdzie powstaje polska drużyna wodna.

W związku z kończącą się kadencja władz naczelnych, spotkanie miało głównie charakter podsumowujący działania Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP w latach 2014 – 2017. Rozmawiano między innymi o programie wychowania wodnego ZHP i jego kontynuacji, poradnictwie dla drużynowych, kryteriach drużyny wodnej. W mijającej kadencji doszło do stworzenia szeregu instrumentów metodycznych dla wodniaków, tj spójnego systemu stopni wodniackich i sprawności w sześciu dziedzinach: żeglarstwa, motorowodniactwa, wioślarstwa, kajakarstwa, nurkowania i ratownictwa wodnego. System ten ma opracowane wydawnictwo, książeczkę do potwierdzenia zdobycia stopni i sprawności oraz wyprodukowane plakietki stopni i sprawności. Jest też część zuchowa zawierająca stopień zuchowy, sprawności indywidualne i zespołowe.

Osobne miejsce poświęcono stuleciu harcerstwa wodnego w Polsce. Było ono upamiętnione za pomocą odznak stulecia dla drużynowych, plakietek stulecia dla harcerzy, Balem Stulecia w Gdyni, wystawą w Muzeum Harcerstwa w Warszawie, okolicznościowym znakiem krótkofalarskim HF100HRW i 14 wydarzeniami stulecia, które zaliczono do kluczowych imprez mających regionalne i ogólnopolskie znaczenie dla harcerskiego ruchu wodnego.

Każde wydarzenie stulecia podnosiło specjalnie przygotowaną na tę okoliczność flagę stulecia, która odwiedziła w ciągu roku stulecia wszystkie ważne wydarzenia wodniackie w Polsce. Na fladze stulecia środowiska, które uczestniczyły w wydarzeniu naszywały swoje plakietki, dzięki czemu powstała unikalna flaga z naniesionymi oznaczeniami drużyn harcerskich działających w roku stulecia harcerskiego ruchu wodnego.

Podczas odprawy, w roku stulecia harcerskiego ruchu wodnego i jednocześnie w roku gen. Mariusza Zaruskiego, piloci chorągwi zaproponowali utworzenie Medalu Zaruskiego przyznawanego za wybitne osiągnięcia na rzecz wychowania wodnego w ZHP.

Ponadto padła zachęta, do tworzenia biogramów harcerskich wodniaków do kolejnych edycji harcerskiego słownika biograficznego.

 

W sobotę po południu uczestnicy spotkania zwiedzali Wrocław za pomocą jachtów motorowych. Wrocław z perspektywy wody prezentował się jeszcze piękniej niż od strony lądu. 

Wieczorem Zarząd Centrum Wychowania Morskiego ZHP przedstawił informacje dotyczące działania CWM ZHP; w tym stanu nieruchomości przy al. Jana Pawła II 5 w Gdyni, planów remontowych i rejsowych sy Zawisza Czarny w 2018 roku, sytuacji jachtu Zjawa IV, planów rejsowych jachtu Warszawska Nike i innych projektów CWM ZHP.

W niedzielę instruktorzy uczestniczący w spotkaniu przepłynęli łodziami motorowymi na drugą stronę Odry, do Harcerskiego Ośrodka Wodnego Rancho we Wrocławiu, gdzie zbiórka była kontynuowana. Ta część dotyczyła regionów. Każdy regionalny zespół prezentował swoje tegoroczne osiągnięcia i plany na przyszłość. 

W czasie zbiórki zawiązał się zespół wychowania wodnego, który ma zamiar rozpocząć działalność w chorągwi wielkopolskiej.

Zbiórka pilotów to spotkanie kadr wychowania wodnego. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w lutym w Warszawie, podczas Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP. Tam, już po zjeździe ZHP i po przyjęciu strategii dla ZHP, zostanie określona strategia dla harcerskiego ruchu wodnego na lata 2018 – 2021.