Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Sail4Independence

To międzynarodowy rejs, na którym spotkają się młodzi ludzie z krajów regionu bałtyckiego: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Ma on pomóc w integracji mieszkańców naszego regionu i umożliwić nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Termin: 7 - 18.06.2018 r.

Trasa: Gdańsk - Gdańsk.

Jachty: s/y Brabander i s/y Odisėja.

Cena: 30 EURO (cena nie zawiera transportu i ubezpieczenia; każdy uczestnik musi we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie na rejs morski)

Uczestnicy: członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w wieku od 18 do 30 lat.

Liczba miejsc w polskiej delegacji: 4

Co zrobić, aby dostać się na ten rejs: należy wziąć udział w konkursie „Sail4Independence”

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest: wyłonienie osób, które wezmą udział w rejsie Sail4Independence w ramach polskiej delegacji, a przez to popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, promowanie kadry pracującej wychowawczo z dziećmi i młodzieżą w ramach ZHP, promowanie współpracy zagranicznej, budowanie wspólnoty państw regionu bałtyckiego, umożliwienie integracji młodzieży z państw regionu bałtyckiego.


1. Do konkursu mogą przystąpić członkowie ZHP którzy:

  1. Są w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia
  2. Pracują czynnie w środowisku harcerskim
  3. Posiadają stopień instruktorski lub są w trakcie realizacji próby przewodnikowskiej.

2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie dwóch zadań konkursowych, przez komisję konkursową w składzie:

  • Hm. Rafal Klepacz - szef Wydziału Wychowania Wodnego ZHP
  • Phm. Monika Grądecka- komisarka zagraniczna ZHP
  • Hm. Monika Kubacka - kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP
  • Phm. Joanna Dombrowska - oficer Rejsu Pokoju 99 na Zawiszy Czarnym
  • Phm. Weronika Nadzikiewicz - szefowa polskiej delegacji w czasie rejsu Sail4Independence

3. Zadania konkursowe:

a) Przedstaw się

Krótki (maksymalnie 2 minutowy) film, na którym uczestnik konkursu zaprezentuje siebie, swoją działalność i pasje w harcerstwie i poza nim. Film powinien być nagrany w języku angielskim, aby był zrozumiały dla wszystkich naszych partnerów. Oceniana będzie kreatywność oraz ciekawy i jasny przekaz.

b) Zbiórka

Należy przygotować konspekt zbiórki w języku polskim, dla dowolnej metodyki. Zbiorka dotyczyć ma jednego z krajów, które współpracują przy rejsie Sail4Independence, czyli: Litwy, Łotwy lub Estonii. Oceniana będzie zawartość merytoryczna konspektu, zgodność z metodą i metodyką; kreatywność i forma konspektu.

4. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres program.cwm@zhp.pl do dnia 18 marca 2018 roku. W zgłoszeniu należy umieścić imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu osoby zgłaszającej się.

5. Laureaci zostaną ogłoszeni i poinformowani o dalszych krokach związanych z udziałem w rejsie do 25 marca 2018 roku.

6. Ostateczne decyzje co do interpretacji powyższego regulaminu lub w sprawach nim nieregulowanych ma komisja konkursowa.

                                Laureaci

Przygotowane filmy i konspekty zapewniły miejsce w polskiej reprezentacji na międzynarodowy rejs Sali4Independence czterem osobom:

1. Patryk Antos- Chorągiew Śląska

2. Michał  Wojtowicz- Chorągiew Gdańska

3. Martyna Jarosik- Chorągiew Łódzka

4. Mirosław Marczyk- Chorągiew Łódzka4

 

Całej reprezentacji gratulujemy i liczymy, że będze godnie reprezentowała nasz kraj w czasie rejsu! 

Patroni medialni: