Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Stopnie wodniackie

Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy zdobywają stopnie wodniackie w sześciu dyscyplinach:

 1. żeglarstwo,
 2. kajakarstwo,
 3. wioślarstwo,
 4. motorowodniactwo,
 5. płetwonurkowanie,
 6. ratownictwo wodne.

W każdej z nich do zdobycia są stopnie na sześciu poziomach:

 1. poziom junga (żeglarski, motorowodny, wioślarski, kajakarski, płetwonurkowy, ratowniczy) dla harcerzy w wieku 10-12 lat,
 2. poziom kadet (żeglarski, motorowodny, wioślarski, kajakarski, płetwonurkowy, ratowniczy) dla harcerzy i harcerzy starszych w wieku 12-14 lat,
 3. poziom podstawowy (żeglarz jachtowy, sternik motorowodny, wioślarz, kajakarz, płetwonurek, młodszy ratownik wodny ZHP) – dla harcerzy starszych w wieku 14-16 lat,
 4. poziom zaawansowany (sternik jachtowy, starzy sternik motorowodny, sternik łodzi wiosłowej, starszy kajakarz, starszy płetwonurek, ratownik wodny ZHP) – dla wędrowników w wieku 16-18 lat,
 5. poziom mistrzowski (jachtowy sternik morski, morski sternik motorowodny, organizator spływów, płetwonurek ratownik, ratownik wodny RP) – dla kadry ZHP,
 6. W niektórych dyscyplinach wprowadzono też stopień profesjonalny: kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, divemaster.

Idee stopni

JUNGA ŻEGLARSKI

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie poruszać się po jachcie, zna podstawowe węzły, rozróżnia elementy jachtu. Umie wiosłować w łodzi wiosłowej lub żaglowej.

KADET ŻEGLARSKI

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie pokierować jachtem typu ket lub jachtem slup o długości do 6 m na żaglach. Jest sprawnym członkiem załogi jachtu żaglowego, potrafi operować sterem, szotami, pracować na cumach i odbijaczach. Sprawnie wykonuje komendy.

ŻEGLARZ JACHTOWY

Skończył 14 lat, potrafi wykonać podstawowe manewry na jachcie o długości powyżej 5 metrów, pod żaglami i na silniku. Umie pokierować załogą jachtu żaglowego, ma wiedzę wystarczającą do kierowania jachtem śródlądowym. Posiada patent żeglarza jachtowego.

STERNIK

Skończył 16 lat, posiada patent żeglarza jachtowego, potrafi kierować jachtami kabinowymi, sprawnie przeprowadza manewry na żaglach i na silniku. Jest przygotowany do samodzielnego kierowania każdym jachtem śródlądowym i do prowadzenia pierwszych rejsów po wodach morskich osłoniętych w strefie do 2 mil od brzegu, w porze dziennej.


 


Idee stopni

JUNGA MOTOROWODNY

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie poruszać się po jachcie, zna podstawowe węzły, rozróżnia elementy jachtu. Umie wiosłować w łodzi żaglowej lub motorowej.

KADET MOTOROWODNY

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie pokierować łodzią o napędzie motorowym z silnikiem przyczepnym. Jest sprawnym członkiem załogi jachtu, potrafi operować sterem, manetką, pracować na cumach i odbijaczach. Sprawnie wykonuje komendy.

STERNIK MOTOROWODNY

Skończył 14 lat, potrafi wykonać podstawowe manewry na jachcie motorowym na silniku. Umie pokierować załogą jachtu motorowego, ma wiedzę wystarczającą do kierowania jachtem śródlądowym. Posiada patent sternika motorowodnego.

STARSZY STERNIK MOTOROWODNY

Skończył 16 lat, posiada patent sternika motorowodnego, potrafi kierować jachtami kabinowymi, sprawnie przeprowadza manewry na silniku. Jest przygotowany do samodzielnego kierowania każdym jachtem śródlądowym, i do prowadzenia pierwszych rejsów po wodach morskich osłoniętych w strefie do 2 mil od brzegu, w porze dziennej. Idee stopni

JUNGA KAJAKARSKI

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie zachować się w kajaku, odbył krótki spływ kajakowy.

KADET KAJAKARSKI

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie kierować kajakiem, sprawnie wiosłuje, umie utrzymać kajak w zadanym kierunku. Dba o bezpieczeństwo podczas spływania.

KAJAKARZ

Kieruje samodzielnie kajakiem, brał udział w kilku spływach, potrafi pomóc w ich organizacji

STARSZY KAJAKARZ

Skończył 16 lat, jest doświadczonym kajakarzem z pokaźnym stażem. Pomaga w organizacji spływów, potrafi wybrać odpowiednią rzekę na spływ, czyta rzekę, podejmuje się coraz odpowiedzialniejszych funkcji na spływach. Idee stopni

JUNGA WIOŚLARSKI

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie zachować się w łodzi wiosłowej, odbył krótki spływ.

KADET WIOŚLARSKI

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie kierować kajakiem/łodzią wiosłową/czółnem, sprawnie wiosłuje, umie utrzymać łódź w zadanym kierunku. Dba o bezpieczeństwo podczas spływów.

WIOŚLARZ

Kieruje samodzielnie kajakiem/łodzią wiosłową/czółnem, brał udział w kilku spływach, potrafi pomóc w ich organizacji.

STERNIK ŁODZI WIOSŁOWEJ

Skończył 16 lat, jest doświadczonym wioślarzem z pokaźnym stażem. Pomaga w organizacji spływów, potrafi wybrać odpowiednią rzekę na spływ, czyta rzekę, podejmuje się coraz odpowiedzialniejszych funkcji na spływach. Dowodzi łodzią wiosłową. Idee stopni

JUNGA RATOWNICZY

Skończył 10 lat, przestrzega zasad bezpieczeństwa w działaniach na wodzie.

KADET RATOWNICZY

Skończył 12 lat, pełni funkcje ratownicze podczas spływów i rejsów drużyny i zastępu. Dopełnia wszelkich starań, by podczas działań na wodzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Pilnuje swoich kolegów z zastępu, by przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

RATOWNIK WODNY ZHP

Wspiera swój zastęp lub drużynę w czynnościach ratowniczych podczas spływów lub rejsów. Doskonale pływa.

STARSZY RATOWNIK WODNY ZHP

Skończył 16 lat, pełni funkcje asystenta ratowników na kąpielisku, ukończył minimum 15 godzinny kurs pierwszej pomocy. 

 


Idee stopni

JUNGA RATOWNICZY

Skończył 10 lat, interesuje się nurkowaniem ze sprzętem, przygotowuje się do zdobycia stopnia płetwonurka.

KADET RATOWNICZY

Skończył 12 lat, stara się zdobyć uprawnienia płetwonurkowe, doskonali techniki nurkowania.

PŁETWONUREK

Potrafi wykonać nurkowania ze sprzętem, skompletować sprzęt na nurkowanie i wykonać nurkowanie z doświadczonym partnerem. Zdobył podstawowy stopień nurkowy w uznanej federacji nurkowej (PADI, PSAI, SSI, SDI, NAUI, CMAS).

ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK

Skończył 16 lat, wykonał kilka nurkowań na głębokość większą niż 15 metrów. Zdobył stopień zaawansowanego płetwonurka (AOWD) w uznanej federacji nurkowej (PADI, PSAI, SSI, SDI, NAUI, CMAS)