Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Jak to działa?

Zuchy zdobywają jeden stopień – zuch wodny. Zdobywa się go poprzez zdobycie sprawności indywidualnych i zespołowych.
Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy zdobywają stopnie wodniackie w sześciu dyscyplinach:

 1. żeglarstwo,
 2. kajakarstwo,
 3. wioślarstwo,
 4. motorowodniactwo,
 5. płetwonurkowanie,
 6. ratownictwo wodne.

W każdej z nich do zdobycia są stopnie na sześciu poziomach:

 1. poziom junga,
 2. poziom kadet,
 3. poziom podstawowy,
 4. poziom zaawansowany,
 5. poziom mistrzowski,
 6. w niektórych dyscyplinach wprowadzono też stopień profesjonalny: kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, divemaster.

Zdobycie stopnia na poziomie junga, kadet, podstawowym i zaawansowanym polega na zdobyciu określonych w regulaminie sprawności, przypisanych do zdobywanego stopnia, przy czym zdobycie stopnia podstawowego w specjalizacjach: żeglarskiej, motorowodnej i płetwonurkowej związane jest dodatkowo ze zdobyciem patentu żeglarskiego, motorowodnego lub nurkowego.
Zdobycie stopnia na poziomie mistrzowskim i profesjonalnym polega na uzyskaniu wewnętrznych lub zewnętrznych uprawnień specjalistycznych.
Należy pamiętać, że dla wszystkich stopni jest ustanowiona pewna grupa sprawności wspólnych, tzw. sprawności podstawowe, czyli ratownik, marynista, pływak, meteorolog.
Dla przykładu, aby zdobyć stopień kadeta żeglarskiego należy zdobyć wszystkie sprawności podstawowe na poziomie kadet (ratownik, marynista, pływak, meteorolog) oraz sprawności specjalizacji żeglarskiej na poziomie kadet (szyper, jurysta żeglarski, bosman, nawigator). Po zdobyciu kompletu sprawności podstawowych i specjalizacyjnych harcerz może otrzymać stopień. Stopień przyznaje drużynowy w swoim rozkazie.
Zadania na sprawności zdobywa się w dedykowanej do tego książeczce sprawności. Wykonanie poszczególnych zadań mogą potwierdzać:

 • drużynowi i instruktorzy ZHP, posiadający co najmniej stopień podstawowy w danej specjalizacji, do poziomu posiadanego stopnia,
 • specjaliści w danej specjalizacji spoza ZHP, posiadający stosowne uprawnienia.