Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

CWM ZHP jest wpisane do

 

Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego

 

pod numerem 672.

 

Gwarancji ubezpieczeniowej udziela AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Gwarancja obowiązuje w okresie 12.06.2018 - 11.06.2019 i nosi numer 04.589.599. Suma gwarancyjna wynosi 208 505 zł.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem honorowanym przez wszystkie urzędy marszałkowskie 
i zabezpiecza interesy uczestników rejsów organizowanych przez CWM ZHP w sytuacji ogłoszenia przez niego niewypłacalności.

Gwarancja zapewnia: 

  • zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu uczestników rejsów do Polski w sytuacji gdy CWM ZHP nie zapewni tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn CWM ZHP.

 

Wszystkie rejsy dla młodzieży, organizowane w okresie letnich wakacji, są organizowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zgłaszane są jako wypoczynek do właściwego kuratorium oświaty.

Kadra takich rejsów posiada uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawczych na wypoczynku zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z 30 marca 2016 roku.