Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

   

Ogłoszenie o likwidacji

 
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 294/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie likwidacji Fundacji Centrum Wychowania Morskiego ZHP z siedzibą w Gdyni oraz Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 296/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany własnej Uchwały  nr 294/2021 z dnia 30 września 2021 r. podjęto procedurę statutowej likwidacji.

Likwidatorem Fundacji powołanym Uchwałą nr 296/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie zmiany własnej Uchwały nr 294/2021 z dnia 30 września 2021r. został radca prawny Andrzej Rakowicz.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało zgłoszone  do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.10.2021 r. Postępowanie likwidacyjne trwa do momentu wykreślenia Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności wobec Fundacji, w terminie do dnia 16.11.2021 r.

Roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej wraz dowodami ich powstania do Likwidatora na adres: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem „Likwidacja Fundacji CWM ZHP”

 
Likwidator Andrzej Rakowicz radca prawny