Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

ODZNAKA INSTRUKTOR STULECIA

HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE 1917 - 2017

REGULAMIN

 1. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA upamiętnia 100 lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków i jest forma nagrodzenia i wyróżnienia instruktorów zajmujących się wychowaniem wodnym w ZHP.
 2. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA ma formę znaczka wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymują instruktorzy ZHP i członkowie Kadry ZHP, którzy w 2017 roku są członkami ZHP.
 4. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019.
 5. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymuje osoba, która:
  1. Wspiera w wychowaniu wodnym środowisko harcerskie,
  2. Jest wyróżniającą się postacią ruchu wodnego ZHP w swoim środowisku działania,
  3. Aktywnie pracuje na rzecz wychowania wodnego w ZHP.
 6. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA przyznaje Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP na wniosek:
  1. Własny,
  2. Pilota chorągwi / kierownika wydziału wychowania wodnego chorągwi,
  3. Komendanta chorągwi ZHP, komendanta hufca ZHP.
 7. Wniosek o nadanie odznaki INSTRUKTOR STULECIA stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Przyznanie odznaki potwierdzone zostaje pisemnie przez Kierownika Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, wysłanym na adres wnioskującego.
 9. Odznaka jest uroczyście wręczana przez przedstawiciela Wydziału Wychowania Wodnego bądź władz chorągwi lub hufca.
 10. Wnioski składane droga mailową muszą być wysłane z oficjalnego adresu w domenie zhp.pl lub zhp.net.pl.
 11. Koszt zakupu odznaki ponosi wnioskujący.
 12. Prowadzeniem ewidencji odznak i dystrybucją odznak do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP - sklep-cwm.shoper.pl.