Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Wyprawa OdySea Władka Wagnera

Pomysł wyprawy dookoła świata zrodził się latem 2012 roku. Rok ten ogłoszony był Rokiem Władysława Wagnera. Jednym z przedsięwzięć związanych z tą postacią był Rejs Podług Słońca i Gwiazd – symboliczny rejs dookoła Bałtyku. Ostatni etap prowadził z Great Yarmouth do Gdyni. Miał on symbolicznie zakończyć pętlę wokółziemską Wagnera i jego Zjaw – doprowadzić kolejną Zjawę z powrotem do Gdyni. Już wtedy, razem ze Zbyszkiem Turkiewiczem, jednym z organizatorów Roku Wagnera, rozmawialiśmy że zainteresowanie Wagnerem jest bardzo duże, tak za granicą, jak i w Polsce. Zaczęliśmy powoli marzyć o dalekich rejsach.

W marcu okazało się, że za rejs z Great Yarmouth załoga Zjawy IV została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” przyznaną w ramach odznaczeń za Rejs Roku. Uznanie wysokich autorytetów żeglarstwa, a także duże zainteresowanie środowisk harcerskich i żeglarskich jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że trzeba działać w kierunku, aby jacht o imieniu Zjawa po raz drugi wykonał pętlę dookoła świata.

Niestety realia finansowe spowodowały, że zostaliśmy zmuszeni zrewidować nasze plany. Po wyprawie Władka Wagnera dookoła Bałtyku, zdecydowaliśmy się na wyprawę dookoła Atlantyku.

Rejs śladami Władka Wagnera to wyprawa mająca na celu popularyzację znajomości historii o pierwszym Polaku, który opłynął świat dookoła. Trasa podróży została starannie opracowana – celem było umieszczenie na niej jak największej ilości portów, które kiedyś odwiedził Wagner.

Wyprawę rozpoczęliśmy 15 sierpnia 2015 roku w Gdyni. Porcie, z którego wyruszył Wagner. Popłyniemy na Karaiby, odwiedzimy tablicę jego pamięcia na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Potem popłyniemy do Stanów Zjednoczonych, do Tampy i Miami. Stamtąd rozpoczniemy powrót do Europy. Wrócimy przez Bahamy, Bermudy i Azory do Lizbony. Wyprawę zakończymy w czerwcu 2016 roku.

 


 

Bezpośredni link do strony ambasady amerykańskiej, gdzie znajda Państwo wszelkie informacje związane z ewentualną potrzebą wyrobienia wizy USA:

http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

 


Zjawa IV

Zjawa IV to jacht żaglowy należący do ZHP. Jej poprzedniczkami były Zjawa I, II oraz III na których harcerz Władysław Wagner opłynął dookoła świat. Władysław Wagner był pierwszym polakiem który tego dokonał.

 

Historia

Zjawa IV powstała z dawnego polskiego żaglowego kutra ratowniczego "Szkwał". Kadłub został zbudowany w Szwecji w 1949 roku. W latach 1950-1975 służył jako kuter ratowniczy w Polskim Ratownictwie Okrętowym. Po przekazaniu jachtu do ZHP został przebudowany na jednostkę szkoleniowo – stażową. Przy przebudowie konstrukcja kadłuba została niezmieniona, wykonano przebudowę wnętrza, podwyższono maszty. W 1983 jacht przemianowano na „Zjawa IV”.

 

Dane techniczne

 • Długość: 18,70m

 • Szerokość: 5,64m

 • Zanurzenie: 2,00m

 • Typ ożaglowania: kecz bermudzki

 • Powierzchnia ożaglowania: 162m2

 • Port macierzysty: Gdynia

 • Rok budowy: 1949

Opis jachtu

Kadłub Zjawy IV ma 19 m długości, wykonany jest z drewna dębowego. Jako iż jacht ten wcześniej służył w Polskim Ratownictwie Okrętowym musiał on spełniać rygorystyczne wymagania techniczne. W związku z tym kadłub jest wykonany tak aby umożliwić żeglugę w warunkach ekstremalnych (sztormowych) kosztem szybkości jachtu.

Zjawa IV posiada dwa maszty. Podstawowym ożaglowaniem są: kliwer, fok, grot oraz bezan. Jacht wyposażony jest w budowany silnik. Jacht przystosowany jest do żeglugi 15 osób (wyposażony jest w tratwę ratunkową, pasy ratunkowe, szelki dla załogi). Na jachcie znajdują się urządzenia, do komunikacji międzystatkowej jak i ze stacjami nadbrzeżnymi, zgodne z wymogami ogólnoświatowego systemu bezpieczeństwa i alarmowania.

Na jachcie znajdują się poniższe pomieszczenia:

 • dwie kabiny dziobowe (mieszczące po trzy koje każda)

 • jedna kabina rufowa (6 koi)

 • dwie koje w kabinie kapitańskiej

 • mesa (część jadalna) 

 • kambuz (kuchnia)

 • kingston (toaleta z prysznicem i umywalką)

 • maszynownia

 • pomieszczenie nawigacyjne

 

Rejsy

Zjawa IV jako jacht ZHP odbyła wiele rejsów, w tym:

 • wyprawa nad Morze Czarne

 • 2001 – rejs na Spitsbergen ( III Nagroda za Rejs Roku)

 • 2003-2004 – rejs na Antarktydę (III Nagroda za Rejs Roku)

 • 2005 – rejs do Zatoki Hudsona

 • 2012 – Rejs Dookoła Bałtyku, w tym symboliczny rejs Great Yarmouth – Gdynia (Nagroda Prezydenta Miasta Gdańsk „Bursztynowa Róża Wiatrów”)

Na co dzień w sezonie letnim „Zjawa IV” regularnie pływa w rejsach Bałtyckich. Zjawa IV jest stałym bywalcem takich imprez jak: Tall Ships’ Races, Baltic Sail w Gdańsku, czy Zlot Oldtimerów w Szczecinie.

 


Zgłoś się na rejs

Rejs Dookoła Atlantyku Władysława Wagnera to wyprawa mająca na celu popularyzację znajomości historii o pierwszym Polaku, który opłynął świat dookoła. Trasa podróży została starannie opracowana – celem było umieszczenie na niej jak największej ilości portów, które kiedyś odwiedził Wagner, oraz udziału w kilku ważnych imprezach międzynarodowych.

UWAGA! Zniżka dla osób posiadających patent jachtowego sternika morskiego i jednocześnie posiadających świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na morzu (zgodne z STCW 95) - 150 zł 
Dla posiadaczy patentu patentu kapitana jachtowego i jednocześnie posiadających świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na morzu (zgodne z STCW 95)  - zniżka 200 zł

Władysław Wagner

Władysław Wagner urodził się w okolicach Radomia. Kiedy w roku 1927 jego rodzice przeprowadzili się do Gdyni wstąpił do morskiej drużyny harcerskiej im. Jana III Sobieskiego. W 1929 roku ukończył kurs żeglarski. W roku 1931 znalazł w pobliżu portu zagrzebany wrak łodzi rybackiej. Od tej pory myślał o wyprawie dookoła świata. Wraz z kolegą Rudolfem Korniowskim przeprowadził remont kadłuba, postawił maszt, założył takielunek i ożaglowanie, a 19 marca 1932 r. jacht Zjawa został zwodowany.


Rejs dookoła świata rozpoczął się w piątek 8 lipca 1932 roku. Pożegnanie było krótkie, bowiem Wagner i Korniowski zapewnili przyjaciół i bliskich, że chodzi o wakacyjny rejs po Bałtyku.
Obaj żeglarze zamierzali opłynąć Bornholm i dotrzeć do Zelandii, ale ręczna busola, stanowiąca całe ich wyposażenie nawigacyjne, zawiodła i dotarli do wybrzeży Olandii, 200 km na północ od Bornholmu. Zdecydowali się więc trzymać linii brzegowej i tak dotarli wkrótce do Kopenhagi i Göteborga, gdzie naprawiono pęknięty bom, dobudowano bukszpryt i zwiększono powierzchnię żagli.


Teraz, w trudnych jesiennych warunkach pogodowych, kierując się przez Morze Północne, kanał La Manche i wzdłuż brzegów Zatoki Biskajskiej Zjawa zawinęła do Lizbony, a w styczniu 1933 roku do Casablanki. Po pokonaniu Atlantyku 3 czerwca przybił do portu Belém, gdzie zszedł z pokładu Korniowski, a 4 lutego 1934 roku Wagner wodował nowąZjawę II. W grudniu, holowany przez Dar Pomorza pokonał Kanał Panamski.


Po utracie Zjawy II, którą – jak się okazało w Suva w archipelagu Fidżi – stoczyły świdraki, udał się statkiem handlowym do Australii serdecznie witany przez tamtejszą Polonię. W Sydney spędził kilka miesięcy, ale gdy okazało się, że ceny jachtów w Australii są za wysokie, zawrócił do Ekwadoru, gdzie w stoczni w Guayaquil zbudował, według własnego projektu, Zjawę III.


W lipcu 1937 roku wyruszył w dalszą drogę przez Polinezję Francuską, Australię i Dżakartę, gdzie otrzymał patent kapitański wydany przez Polski Związek Żeglarski. We wrześniu 1937 roku, podczas pobytu na Bora-Bora, spotkał się z francuskim żeglarzem-samotnikiem, który okrążył Ziemię – Alainem Gerbaultem.
4 lipca 1939 roku. o godzinie 16.20 jacht przeciął trawers portugalskiego przylądka Faro, (który na Zjawie I mijał 4 stycznia 1933 r.) po sześciu i pół roku okrążając Ziemię. Tak zakończyła się przerywana przeciwnościami losu i chorobą podróż żeglarza, który jako pierwszy Polak opłynął kulę ziemską.


Wagner nigdy nie powrócił do Gdyni. Co prawda chciał wypłynąć z Great Yarmouth, gdzie wcześniej zakończył swój rejs, jednak w tym czasie w Polsce trwały już działania wojenne i Konsul RP odradził dalszą podróż.
W czasie II wojny światowej służył w marynarce wojennej. Po wojnie pozostał na emigracji. Był rybakiem, a następnie prowadził na Portoryko własną stocznię (od 1959). Potem (1969) zamieszkał na Florydzie.

 


Ogólne warunki uczestnictwa

w rejsach sportowo - szkoleniowych

wyprawy ODYSEA Władka Wagnera


I. UCZESTNIK

§ 1.UCZESTNIKIEM jest osoba, która zgłosiła udział w REJSIE i zawarła UMOWĘ Uczestnictwa, zwaną dalej UMOWĄ oraz osoby małoletnie zgłoszone w UMOWIE.

§ 2.REJSEM, w rozumieniu niniejszych warunków, jest wybrany przez UCZESTNIKA, określony UMOWĄ etap Wyprawy ODYSEA Władka Wagnera.

II. Umowa

§ 3.Zawarcie UMOWY z ORGANIZATORem następuje z chwilą podpisania UMOWY przez ORGANIZATORA i UCZESTNIKA.

§ 4.Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część UMOWY.

§ 5.Stronami UMOWY są UCZESTNIK i Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej ORGANIZATOREM.

§ 6.UCZESTNIK zobowiązuje się terminowo dostarczyć ORGANIZATOROWI podpisaną i zawierającą kompletne dane UMOWĘ, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie jachtu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia REJSU. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w REJSIE z przyczyn leżących po stronie UCZESTNIKA.

§ 7.O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, UCZESTNIK jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za niewykonanie UMOWY z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez UCZESTNIKA na piśmie.

§ 8.Cena REJSU obejmuje opłatę za przygotowanie i korzystanie z jachtu, opiekę biura armatorskiego, zapewnienie kapitana i bosmana oraz ubezpieczenie NNW. O ile strony nie umówią się inaczej, cena REJSU nie zawiera:

 • kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia REJSU;
 • kosztów wiz i opłat paszportowych;
 • opłat ponoszonych z kasy jachtowej.

§ 9. Terminy, wysokości wpłat i numery kont do wpłaty ceny REJSU są określone UMOWĄ. Zaliczka na kasę jachtową, w wysokości równowartości w uzgodnionej walucie, nie mniej niż 10 EURO za dzień REJSU, o ile nie umówiono się inaczej, winna być wpłacona do kapitana najpóźniej w dniu rozpoczęciu REJSU. Ostateczne rozliczenie kasy jachtowej następuje w ostatnim dniu rejsu.

§ 10.Z kasy jachtowej ponoszone są wszelkie opłaty związane z:

 • kosztami bytowymi całej załogi (w tym kapitana i bosmana) – tj. wyżywienie, woda pitna, środki czystości z wyjątkiem indywidualnych środków czystości;
 • opłatami miejscowymi i związanymi z usługami administracji morskiej i podobnymi – tj. opłaty turystyczne oraz klimatyczne, opłaty portowe i za media, opłaty kanałowe, śluzowe i pilotowe, podatki miejscowe i związane opłaty transakcyjne;
 • opłatami za paliwo i materiały eksploatacyjne - w razie przekroczenia limitów normalnego zużycia zaplanowanych na dany etap.

§ 11.Rozliczanie ceny REJSU na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez UCZESTNIKA na rzecz CWM ZHP opiera się o następujące zasady:

 • na zasadzie wolontariatu rozliczyć można do 50 % ceny REJSU;
 • godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
 • wartości przeliczeń pracy wolontariackiej na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach, decyzją kierownika projektu – uzgadniane indywidualnie;
 • rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w UMOWIE, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.

III. Rezygnacja z udziału w REJSIE

§ 12.W przypadku zawarcia UMOWY uczestnictwa poza lokalem ORGANIZATORA, UCZESTNIK może odstąpić od UMOWY w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez UCZESTNIKA od UMOWY wymaga formy pisemnej.

§ 13.Jeśli UCZESTNIK rezygnuje z udziału w REJSIE, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie ORGANIZATORA.

§ 14.UCZESTNIK ma prawo do rezygnacji z udziału w REJSIE bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w REJSIE i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące UCZESTNIKOWI z tytułu UMOWY, w tym niniejszych Ogólnych Warunków.Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody ORGANIZATORA i jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli UCZESTNIK zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem REJSU. Rezygnacja UCZESTNIKA z udziału w REJSIE może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez ORGANIZATORA. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnictwa UCZESTNIK i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 15.Jeśli UCZESTNIK zrezygnuje z uczestnictwa w REJSIE i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w REJSIE na inną osobę, ORGANIZATOROWI przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją REJSU oraz prawo do dochodzenia od UCZESTNIKA kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez ORGANIZATORA w przypadku odstąpienia UCZESTNIKA od UMOWY nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot:a) 20% ceny REJSU – przy odstąpieniu od UMOWY powyżej 90 dni przed terminem rozpoczęciaREJSU;b) 50% ceny REJSU – przy odstąpieniu od UMOWY pomiędzy 90, a 61 dniem przed terminemrozpoczęcia REJSUc) 100% ceny REJSU – przy odstąpieniu od UMOWY między 60 a 1 dniem przed terminem REJSUoraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia REJSU.Zwrot wpłat UCZESTNIKA wymienionych powyżej ORGANIZATOR dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od UMOWY.

§ 16.W przypadku nie przeniesienia przez UCZESTNIKA rezygnującego z udziału w REJSIE obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu UMOWY, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji UCZESTNIKA pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.

§ 17.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY z UCZESTNIKIEM z przyczyn leżących po stronie UCZESTNIKA, którego wpłaty, o których mowa w § 9 niniejszych Ogólnych warunków, nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w UMOWIE na rzecz ORGANIZATORA.Zastosowanie ma wówczas pkt. 15 niniejszych Ogólnych warunków.

§ 18.Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, UCZESTNIKOWI nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.

IV. Odwołanie REJSU

§ 19.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania REJSU w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania UMOWY, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie REJSU, także przed jego rozpoczęciem.

§ 20.W przypadku odwołania REJSU z ww. powodów, UCZESTNIKOWI przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat, o których mowa w § 9 niniejszych Ogólnych warunków. Oprócz zwrotu opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, UCZESTNIKOWI nie przysługują żadne inne zwroty kosztów, rekompensaty lub inne świadczenia z tytułu odwołania REJSU.

V. Realizacja UMOWY

§ 21.UCZESTNIK zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych UCZESTNIKOWI przed rozpoczęciem REJSU. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż UCZESTNIK zrezygnował z udziału w REJSIE. W takim wypadku §15 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.

§ 22.ORGANIZATOR z ważnych powodów, bez zgody UCZESTNIKA, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych, awarii oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania REJSU i jego program.

§ 23.ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie REJSU i inne niedogodności powstałe w trakcie REJSU z przyczyn od niego niezależnych.

§ 24.ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY z powodu:

 • działania siły wyższej,
 • działania lub zaniechania UCZESTNIKA,
 • niemożliwych do przewidzenia awarii,
 • działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w UMOWIE, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach.

UCZESTNIKOWI nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od ORGANIZATORA.

§ 25.ORGANIZATOR ma prawo usunąć z REJSU UCZESTNIKA, który w sposób rażący nie przestrzega regulaminu jachtowego, a także utrudnia pobyt na jachcie pozostałych UCZESTNIKÓW REJSU lub realizację programu / trasy REJSU. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne, osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.

§ 26.W przypadku opisanym w § 25 UCZESTNIKOWI nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony ORGANIZATORA ani do zwrotu uiszczonych opłat.

§ 27.UCZESTNIK jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania REJSU w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez ORGANIZATORA.

§ 28.Ewentualne reklamacje UCZESTNIK winien zgłosić w formie pisemnej na adres ORGANIZATORA w ciągu 30 dni od daty zakończenia REJSU. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 29.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 30.Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji UMOWY, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.

 


 

                          Patroni medialni

           

                           

 
 

                        Sponsorzy Wyprawy: