Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Odsłonięcie tablicy Witolda Bublewskiego.


W dniu 10 października 2015 o godzinie 11.00, w Alei Żeglarstwa Polskiego w porcie jachtowym w Gdyni odbędzie się odsłonięcie tablicy hm. Witolda Bublewskiego, ufundowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego.

 

Witold Bublewski

Hm.Witold Bublewski był twórcą wychowania wodnego ZHP. Był inicjatorem utworzenia i redaktorem „Harcerskiej Biblioteki Drużyn Żeglarskich” (13 tomików),zainicjował wydawanie harcerskiego miesięcznika „Żeglarz”, napisał ponad 300 artykułów opublikowanych w czasopismach harcerskich i młodzieżowych („Harcerz”, „Na Tropie”, „Czuj Duch”, „Żeglarz”).Z jego inicjatywy wyposażono polskie harcerstwo w żaglowiec „Zawisza Czarny” – w roku 1934 odpowiednio przebudowano 3-masztowy szkuner handlowy, a 3 maja 1935 roku delegacja KHDŻ (pod przewodnictwem W. Bublewskiego) poprosiła gen. Mariusza Zaruskiego o objęcie stanowiska kapitana harcerskiego żaglowca.


W czasie wojny walczył w obronie Płocka. W czasie okupacji niemieckiej hm. Witold Bublewski był zastępcą gen. Mariusza Zaruskiego, komandora konspiracyjnego Harcerskiego Kręgu Morskiego; od śmierci Generała był komandorem HKM. Związani z nim harcerze morscy zostali włączeni do utworzonego w roku 1940 zespołu konspiracyjnej Marynarki Wojennej (kryptonim „Alfa”). W efekcie zabiegów podejmowanych w Ministerstwie Żeglugiw lutym 1946 roku powstało w Gdyni Państwowe Centrum Wychowania Morskiego. Jego dyrektorem został hm. Józef Michałowski, a w skład kierownictwa weszło 11 członków KHDŻ i HKM. 


Z chwilą odrodzenia się harcerstwa po 1956 roku, Witold Bublewski zaczął propagować ideę pozyskania i zaadoptowania na potrzeby harcerzy lugrotrawlera "Cietrzew" (obecny Zawisza Czarny) oraz budowy flotylli harcerskiej znanej później pod nazwą Czerwone Żagle, stworzonej z przerobionych na jachty żaglowe szalup ratunkowych wycofanych ze statku pasażerskiego MS Batory. Zarówno Zawisza Czarny jak i „Czerwoniaki” weszły do eksploatacji w sezonie nawigacyjnym 1961 roku.

W 1959 roku Witold Bublewski z byłego Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Gdyni (HOM) utworzył Centrum Wychowania Morskiego ZHP, którego komendantem pozostawał aż do 1969 roku, pełniąc tę funkcję społecznie. Nieustannie – również przez wiele lat po przejściu na emeryturę – działał społecznie, m.in. w: Lidze Morskiej i Rzecznej, z którą był szczególnie silnie związany, Harcerskim Kręgu Morskim, którym kierował przez kilkadziesiąt lat (do 96 roku życia) Kapitule Bractwa Żelaznej Szekli grupie założycieli Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Witold Bublewski jest twórcą wzoru Bandery ZHP.  

 

Odsłonięcie tablicyUroczystości związane z odsłonięciem tablicy Wito;da Bublewskiego rozpoczną się w sobotę, 10 października 2015 o godzinie 11.00.

Odsłonięcie tablicy zostanie poprzedzone przypomnieniem sylwetki Witolda Bublewskiego oraz występem Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny.

W uroczystości wezmą udział Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, przedstawiciele Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, harcerze.

Wartę honorową przy tablicy wystawia harcerki i harcerze z Szczep Harcerskich Drużyn Wodnych "Okeanida" im. hm. Witolda Bublewskiego z hufca Gdańsk Wrzeszcz Oliwa. Uroczystość zakończy wykonanie pieśni Pod Żaglami Zawiszy.

Odsłonięcie Tablicy odbędzie się w ramach zamknięcia sezonu Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz VII Zlotu Jachtów z Duszą "Próchno i Rdza".

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w odsłonięciu tablicy.