Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Centrum Wychowania Morskiego ZHP jest Fundacją powołaną przez Związek Harcerstwa Polskiego służącą wychowaniu morskiemu młodzieży, jej aktywizacji marynistycznej, a także kształceniu harcerskich kadr wodnych.

Podstawowymi działaniami realizowanymi w CWM ZHP są:

  • morskie rejsy turystyczne i szkoleniowe;
  • morskie szkolenia specjalistyczne;
  • imprezy nurkowe i kajakarskie – morskie;
  • budowanie przestrzenie wymiany myśli wychowawczej - konferencji, warsztatów, szkoleń,
  • wspieranie drużynowych harcerskich i kadr drużyn wodnych ZHP w ich działaniach związanych z wychowaniem morskim. 

CWM ZHP jest m.in. armatorem flagowego żaglowca ZHP s/y "Zawisza Czarny", kecza s/y "Zjawa IV" a także mniejszych jachtów, na których przeprowadzane są przez cały rok rejsy szkoleniowe. Do najważniejszych rejsów młodzieżowych sezonu 2018 zaliczyć można udział w regatach Kieler Woche, harcerskie rejsy chorągwi stołecznej, krakowskiej, gdańskiej, Rejs Vikingów dla młodziezy, rejs stażowy Wyspy Bałtyku czy seria trzech rejsów stażowych "100 godzin". W grudni Zawisza bierze udziałw  sztafecie z Betlejemskim Światłem Pokoju, w czasie której płynie ze światłem z Betlejem do Szwecji.

Zaplecze CWM-u stanowi budynek przy Al. Jana Pawła II 5, gdzie znajdują się sale szkoleniowe, hangar, magazyny.

CWM ZHP wpisany jest do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 672. Gwarnacji ubezpieczeniowej organizatora turystyku idziela AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.

CWM ZHP jest częścią Grupy ZHP

Fundacją kieruje Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

CWM ZHP działa od 85 lat.

 


Rada Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

  • hm. Jarosław Janas - przewodniczący Rady
  • Damian Konopoka - zastępca przewodniczącego Rady
  • hm. Artur Sarnowski - członek Rady
  • hm. Robert Konarski - sekretarz Rady
  • hm. Paweł Biały - członek Rady

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

 


 

Zarząd CWM ZHP

 

Jachty CWM ZHP - pracownicy

Ryszard Grzenkowski - Zawisza Czarny - starszy mechanik 

Krzystof Staniewski - Zawisza Czarny - szef kuchni

Wojciech Madej - Zawisza Czarny - starszy oficer/kapitan

Andrzej ŁęgoszZawisza Czarny - bosmanStatut Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP