Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Kurs na wodę

Konkurs CWM ZHP i Grupa Energa z okazji Zlotu ZHP 2018!

Zlot na Wyspie Sobieszewskiej już coraz bliżej i możemy zdradzić, że w CWM ZHP trwają prace nad stoiskiem s/y Zawisza Czarny, które przygotowujemy we współpracy ze Sponsorem Żaglowca Grupą Energa. Ważną jego częścia jest konkurs "Kurs na wodę", którego celem jest propagowanie wiedzy związanej z wodą i wychowaniem wodnym.

Konkurs podzielony będzie na dwie części. Jedna z nich odbywać się będzie w czasie Zlotu, druga natomiast zostanie przeprowadzona internetowo i będzie otwarta dla wszystkich chętnych, nie tylko dla harcerzy! W ramach internetowej części konkursu wygrać będzie można 25 zestawów zawierających po dwa żagle do jachtów typu Optymist oraz kamizelkę ratunkową! Aby je zdobyć trzeba będzie wykazać się kreatywnością i znajomością zachowań proekologicznych nad wodą.

Szczegóły konkursu znajdziecie w Regulaminie poniżej. Zapraszamy do podjęcia naszych wodnych wyzwań!

 

Regulamin

Kurs na wodę

Postanowienia ogólne

  1. Konkurs „Kurs na wodę” został zorganizowany przez FH CWM ZHP. Partnerem przedsięwzięcia oraz jego Sponsorem jest Grupa Energa.
  2. Celem konkursu jest propagowanie istotnej społecznie wiedzy związanej z wodą, a przez to budowanie w młodych obywatelach postaw korzystnych dla polskiej gospodarki i środowiska.
  3. Konkurs podzielony jest na dwie części. Jedna z nich odbywać się będzie w czasie Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego 2018, druga natomiast zostanie przeprowadzona w ramach portalu społecznościowego Facebook.

Zapisy szczegołowe

  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni. Konkurs jest w sposób szczególny skierowany do drużyn harcerskich, stowarzyszeń, kół, klubów żeglarskich i sportowych, szkółek żeglarskich itp. związanych z żeglowaniem na jachtach typu Optymist.
  2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie zadania konkursowego, ocenianego przez Komisję konkursową wskazaną przez Organizatora. Nagrodzonych zostanie 25 najlepszych prac.
  3. Zadanie konkursowe:

W ramach konkursu należy wykonać grafikę  (zdjęcie własnego autorstwa + naniesione na nie hasło) zachęcającego do zachowań proekologicznych na wodzie. Dodatkowo na zdjęciu musi znaleźć się jacht typu Optymist.

4. Aby wziąć udział w konkursie wykonaną grafikę należy umieścić w serwisie społecznościowym Facebook i otagować w następujący sposób:  #kursnawodę #optymist #Energa #CWMZHP. Dodatkowo grafikę należy przesłać mailowo na adres program.cwm@zhp.pl. W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko (oraz informacje o jednostce organizacyjnej jeśli jest); numer telefonu, adres ewentualnej dostawy.

  5. Ocenie będą podlegały plakaty umieszczone w serwisie społecznościowym Facebook w terminie między 28 lipca a 30 września. Następnie do 31 października zostaną ogłoszone wyniki i rozesłane nagrody.

6. Wszelki obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem nagród spoczywa na osobie nagrodzonej.

7. Ostateczne decyzje co do interpretacji powyższego regulaminu lub w sprawach nim nieregulowanych ma Organizator konkursu.

Patroni medialni: