Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Kurs na wodę- Wasze prace. 

Konkurs CWM ZHP i Grupa Energa dla wszystkich "optymiściarzy"!

Konkurs w ramach którego można wygrać żagle do Optimistów i kamizelki ratunkowe trwa i zaczynają do nas spływać pierwsze prace. Bardzo się nam podobają, dlatego chcemy podzielić się nimi z innymi. 

Oto one:

Autor: kpt. Jacek Podwyszyński phm. 

Autor: Natalia Rutkowska; 91 Białostocka Gromada Zuchowa "Piraci"

Autor: Marta Zarzeczna; WZD "Stanica"

 

Autor: Anna Markuszewska - Łabudzińska 41 Harcerska Drużyna Żeglarska im. Władysława Wagnera z Opola

 

Autor: Urszula Kowalska; Harcerski Klub Żeglarski "Zjawa" Hufca ZHP Pruszków
Autor: Magdalena Dziedzic; 32 Harcerska Drużyna Wodna im. hm. Pawła Krawczyka

Autor: Robert Papuziński; HKŻ Odkrywca Kalisz 

Autor: Magdalena Okrzesik; 17 Drużyna Wodna Próbna "Smuga Cienia"

Autor: Magda Thiede;  Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator

Autor: Magda Thiede;  Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator

Autor: Magda Thiede;  Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator

Autor: Magda Thiede;  Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator

Autor: Artur Kuczera; 50 Harcerska Drużyna Wodna "Drakkar" im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Hufiec Chorzów

Autor: Artur Gorzko; Harcerski Klub Żeglarski "SWAT"

Autor: Michał Łesyk,Stanica Żeglarska Hufca ZHP Kraków Pogórze

Autor: Maria Markuszewska; 41 Harcerska Drużyna Żeglarska im. Władysława Wagnera z Opola

Autor: Marek Łabudziński; Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej TOP - 41 z Opola

Autor: Natalia Rutkowska; 91 Białostocka Gromada Zuchowa "Piraci" 

Autor: Dominika Milewska; 19BWDH, 1 Szczep Drużyn Wodnych w Białymstoku

Autor: Anna Popowska;1 Szczep Drużyn Wodnych im.gen.Mariusza Zaruskiego.

Autor: Kacper Osiekowicz; 95 Białostocka Gromada Zuchowa „Papa i Ka Makani”

Autor: Julia Filianowicz; 59 Białostocka Wodna Drużyna Wędrownicza "Czemu By Nie" im. Władysława Wagnera

Autor: Sebastian Mamczyński 

Autor: Weronika Łopata; 101 Tczewska Drużyna Wodna "Niezatapialni"

Autor: Marcin Kowalik


                                     Regulamin
                               Kurs na wodę- Facebook

Postanowienia ogólne

  1. Konkurs „Kurs na wodę” został zorganizowany przez FH CWM ZHP. Partnerem przedsięwzięcia oraz jego Sponsorem jest Grupa Energa.
  2. Celem konkursu jest propagowanie istotnej społecznie wiedzy związanej z wodą, a przez to budowanie w młodych obywatelach postaw korzystnych dla polskiej gospodarki i środowiska.
  3. Konkurs podzielony jest na dwie części. Jedna z nich odbywać się będzie w czasie Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego 2018, druga natomiast zostanie przeprowadzona w ramach portalu społecznościowego Facebook.

Zapisy szczegołowe

  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni. Konkurs jest w sposób szczególny skierowany do drużyn harcerskich, stowarzyszeń, kół, klubów żeglarskich i sportowych, szkółek żeglarskich itp. związanych z żeglowaniem na jachtach typu Optymist.
  2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie zadania konkursowego, ocenianego przez Komisję konkursową wskazaną przez Organizatora. Nagrodzonych zostanie 25 najlepszych prac.
  3. Zadanie konkursowe:

W ramach konkursu należy wykonać grafikę  (zdjęcie własnego autorstwa + naniesione na nie hasło) zachęcającego do zachowań proekologicznych na wodzie. Dodatkowo na zdjęciu musi znaleźć się jacht typu Optymist.

4. Aby wziąć udział w konkursie wykonaną grafikę należy umieścić w serwisie społecznościowym Facebook i otagować w następujący sposób:  #kursnawodę #optymist #Energa #CWMZHP. Dodatkowo grafikę należy przesłać mailowo na adres program.cwm@zhp.pl. W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko (oraz informacje o jednostce organizacyjnej jeśli jest); numer telefonu, adres ewentualnej dostawy.

  5. Ocenie będą podlegały plakaty umieszczone w serwisie społecznościowym Facebook w terminie między 28 lipca a 30 września. Następnie do 31 października zostaną ogłoszone wyniki i rozesłane nagrody.

6. Wszelki obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem nagród spoczywa na osobie nagrodzonej.

7. Ostateczne decyzje co do interpretacji powyższego regulaminu lub w sprawach nim nieregulowanych ma Organizator konkursu.