Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Konkurs wiedzy o Zawiszy Czarnym i Generale Zaruskim


Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP ogłasza konkurs wiedzy o Zawiszy Czarnym i Generale
 Zaruskim.

Celem konkursu jest:

 • Upamiętnienie żaglowców szkolnych s/y Zawisza Czarny (ex. Petrea) i s/y Zawisza Czarny (ex. Cietrzew) i ich wkładu w rozwój polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego,
 • Upamiętnienie Generała Mariusza Zaruskiego – kapitana s/y Zawisza Czarny w latach 1934 – 1939 oraz propagatora i prekursora wychowania morskiego w Polsce,
 • Upamiętnienie setnej rocznicy powstania Harcerskiego Ruchu Wodnego na Ziemiach Polskich.

 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły z klas szkolnych wszystkich typów i rodzajów szkół województwa pomorskiego, a także drużyn harcerskich, gromad zuchowych, klubów żeglarskich, kół Ligi Morskiej i Rzecznej i innych organizacji działających na rzecz wychowania morskiego prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.


Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespoły jednego filmu o długości pomiędzy 2,5 a 4,5 minuty, w jednej z czterech kategorii:
  • Dzieje i historia s/y Zawisza Czarny (ex. Petrea) 
  • Dzieje, historia i dzień dzisiejszy s/y Zawisza Czarny (ex. Cietrzew) 
  • Generał Mariusz Zaruski 
  • 100 lat Harcerskiego Ruchu Wodnego na ziemiach Polskich
 2. Film może mieć dowolny charakter i formę (animacja, dokument, fabuła, reklama, zwiastun i inne).
 3. Każdy zespół może przygotować jeden film w jednej kategorii.
 4. Każdy zespół może wystartować w dowolnej ilości kategorii.

 


Przebieg konkursu

 1. Zespoły biorące udział w konkursie przygotowują film, umieszczają go w Internecie i przesyłają link do filmu na adres program.cwm@zhp.pl
   
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni dwuetapowo:
  • W wyniku głosowania internetowego w każej kategorii wyłonione zostanie trzech finalistów konkursu;
  • Z finałowej trójki w każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę oraz może przyznać jedno wyróżnienie.
    
 3. CWM ZHP przygotuje stronę do głosowania w portalu społecznościowym Facebook, gdzie zostaną umieszczone zgłoszone do konkursu filmy i za pomocą której będzie przeprowadzone głosowanie na najlepszy film w danej kategorii.
   
 4. Trzy zespoły w każdej kategorii, których filmy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, otrzymają tytuł finalistów konkursu i ich filmy zostaną przedstawione do oceny przez komisje konkursową.
   
 5. Komisja konkursowa przyznaje w każdej kategorii tytuł zwycięzcy jednemu zespołowi.
   
 6. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienie jednemu filmowi z każdej kategorii.
   
 7. W skład komisji konkursowej wchodzą:
  • Przedstawiciel Rady Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania
  • Przedstawiciel Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP
  • Przedstawiciel Muzeum Harcerstwa
  • Przedstawiciel Pomorskiego Związku Żeglarskiego
    
 8. Komisja konkursowa ocenia:
  • Poziom artystyczny filmu
  • Zgodność treści filmu z faktami
  • Poziom techniczny filmu
  • Zastosowane środki techniczne i artystyczne.

Harmonogram

Uwaga, zmiany!

 • 15 października 2016 – ogłoszenie konkursu 
 • 30 listopada 2016 – otwarcie przyjmowania prac konkursowych
 • 30 stycznia 2017 20 marca 2017 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych
 • 15 lutego 2017 21 marca 2017 – uruchomienie głosowania internetowego
 • 5 marca 2017 30 marca 2017 – zakończenie głosowania internetowego
 • 10 marca 2017 31 marca 2017 – rozpoczęcie prac komisji konkursowej
 • 25 marca 2017 1 kwietnia 2017 – ogłoszenie zwycięzców konkursu

Nagrody

Pierwsze miejsce w każdej kategorii:
Dwugodzinny rejs s/y Zawisza Czarny po Zatoce Gdańskiej na trasie Gdynia – Gdynia, zwiedzanie Gdyni + nagrody rzeczowe. 

Wyróżnienie w każdej kategorii:
Dwugodzinny rejs s/y Zawisza Czarny po Zatoce Gdańskiej na trasie Gdynia – Gdynia, zwiedzanie Gdyni. 

Za udział w finale zespół, który nie otrzymał pierwszego miejsca oraz wyróżnienia otrzymuje nagrody rzeczowe. 

Rejsy dla zwycięskich zespołów zostaną przeprowadzone w dniach 10 i 11 kwietnia 2017.


Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z konkursem wyjaśnień udziela CWM ZHP.

tel. 665 859 666

adres e-mail: program.cwm@zhp.pl


Sponsorem nagród oraz partnerem w konkursie jest Grupa Energa