Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP 2019

Łódź 15 - 17 marca 2019 r.

 

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zapraszają na konferencję Wychowanie Wodne w ZHP, która odbędzie się w Łodzi w dniach 15 – 17 marca 2019 roku. 

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest: 

 • Omówienie i ustalenie ram programowo-organizacyjnych harcerstwa wodnego w ZHP na najbliższe lata, 
 • Rozwijanie ogólnopolskiej sieci osób zajmujących się wychowaniem wodnym, 
 • Prezentacja i wymiana dobrych praktyk między liderami środowisk wodnych, 
 • Promocja bezpieczeństwa i odpowiedzialności w aktywnościach związanych z wodą. 

 

Tematyka konferencji

Podczas konferencji będziemy rozmawiać między innymi o: 

 • Współzawodnictwie drużyn o proporzec Leonida Teligi w październiku 2019 roku, 
 • Wdrażaniu w ZHP Patentu Flagowego Drużyny Wodnej Związku Harcerstwa Polskiego, 
 • Certyfikowaniu ośrodków wodnych ZHP, 
 • Organizacji modułu wodnego podczas organizowanego w Gdańsku w roku 2020 EuroJam, 
 • Pomysłach programowych dla wychowania wodnego, 
 • Kwestiach z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i odpowiedzialnością w wychowaniu wodnym.

Wieczorem w sobotę 16 marca będziemy wspólnie przygotowywać wieczór regionalny podczas, którego wszystkie środowiska uczestniczące w konferencji będą mogły zaprezentować swój region.  

Ponadto, podczas konferencji wręczone zostaną nagrody w konkursie „Harcerski Rejs Roku 2018” i "Harcerski Spływ Roku 2018". Szczegółowy program oraz tematyka wystąpień zostaną ogłoszone w połowie lutego. 


Termin

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 15-17 marca 2019 roku w Sali Kinowej Politechniki Łódzkiej oraz  w siedzibie Chorągwi Łódzkiej ZHP.  


Zgłoszenia referatów / prezentacji

Wszystkie osoby oraz środowiska zainteresowane mogą zgłosić chęć przygotowania wystąpienia na konferencji. Wystąpienie może trwać do 20 min, po którym przewidujemy 10 minut dyskusji, i może zawierać prezentację multimedialną lub film. Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do dnia 5 lutego na adres woda@zhp.pl. W zgłoszeniu wystąpienia należy zamieścić:

 • imię i nazwisko prowadzącego,
 • stopień, środowisko (afiliacja),
 • tytuł prezentacji,
 • jedno zdanie opisujące temat prezentacji.
 • streszczenie wystąpienia (na około 500 znaków).

 Wystąpienia zostaną zaakceptowane do dnia 15 lutego 2019 roku.


Uczestnicy

W konferencji uczestniczyć może każda osoba zainteresowana szeroko rozumianym wychowaniem wodnym w ZHP oraz jego rozwojem i wykorzystaniem pracy harcerskiej. W szczególności do udziału zapraszamy instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie w harcerskich drużynach wodnych. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem sytemu rezerwacyjnego od 1 do 28 lutego 2019. 


Wpisowe

Pełen koszt konferencji wynosi 95 zł (dla studentów z aktualną legitymacją przewidujemy zniżkę do 75 zł). Wpisowe należy przelać na konto bankowe przesłane w mailu po akceptacji zgłoszenia. Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 28.02.2019 r. w formie formularza aplikacyjnego (link w informacji o konferencji na stronie Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP.


Organizatorzy zapewniają

 • Atrakcyjny program główny i dodatkowe atrakcje w ramach programu gospodarzy 
 • Noclegi w warunkach biwakowych we własnym śpiworze (sale szkolne, materace) 
 • Pełne wyżywienie (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę) 
 • Kącik kawowy przez cały czas trwania konferencji 
 • Materiały konferencyjne 
 • Certyfikaty uczestnictwa w konferencji (dla zainteresowanych) 

Zgłoszenia na konferencję

UWAGA!
1. Na konferencję zgłaszają się osoby pełnoletnie. Osoby nieletnie mogą się zgłaszać wyłącznie poprzez pełnoletniego opiekuna!
2. W celu skorzystania z ulgi studenckiej, należy w uwagach do zgłoszenia podać numer legitymacji studenckiej.
3. Osoby chcące skorzystać ze zniżki studenckiej prosimy o dokonanie opłaty dopiero po wystawieniu umowy (w której uwzględnimy zniżkę).

Patroni medialni: