Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP 2019

Łódź 15 - 17 marca 2019 r.

 

 

17 marca 2019 roku zakończyła się kolejna Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP. Tym razem instruktorzy specjalności wodnej gościli w Łodzi, a organizatorem przedsięwzięcia, oprócz Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP był Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP. Wsparcie organizacyjne w czasie prac nad Konferencją zapewniło natomiast Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Konferencje są otwarte dla wszystkich instruktorów zainteresowanych specjalnością wodną i stanowią coroczną okazję do spotkań i wymiany myśli. W tym roku w wydarzeniu udział wzięło ponad 100 instruktorów i wędrowników z całej Polski.

Konferencyjny program, rozpoczął się już w piątek wieczorem. Łódzcy harcerze zaprezentowali swoją nietypową szkutnię usytułowaną w piętrowym, zabytkowym budynku. Uczestnicy mieli też okazje obejrzeć film o rejsach jednego ze szczepów i wysłuchać koncertu szantowego.  W sobotę rano wszyscy spotkali się w  Sali Kinowej Politechniki Łódzkiej gdzie odbyła się główna część Konferencji. Do grona uczestników dołączyła tam Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad oraz Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł. Wszyscy zostali powitani przez komendantkę Chorągwi Łódzkiej hm. Natalię Patorską-Grzelewską. W czasie uroczystego rozpoczęcia Konferencji druh Przewodniczący wręczył medale Za Zasługi w Wychowaniu Wodnym ZHP im. Generała Zaruskiego. Odznaczeni zostali: phm. Rafał Maresch, phm. Robert Papuziński, phm. Daniel Lachowicz i hm. Rafał Klepacz. Po tym uroczystym momencie i wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez hm. Wiktora Wróblewskiego rozpoczęła się właściwa część Konferencji. Tegoroczne prelekcje podzielić można na te związane z bezpieczeństwem, te będące inspiracją do realizacji programu wodnego oraz te dotyczące zmian i zadań jakie stoją przed środowiskiem „wodniackim”.

Temat bezpieczeństwa w pracy ze specjalnością został omówiony wszechstronnie. O tym jak można pełnić służbę i realizować program wychowawczy w oparciu o tematy zabezpieczenia związanego wodą opowiadał pwd. Tomasz Kowalski. Przedstawił również know-how dotyczące podjęcia w tym względzie współpracy z organami państwowymi i pozyskiwania środków. Wiele praktycznych informacji i uwag przedstawił w swojej prelekcji również hm. Artur Sarnowski, który na podstawie Zlotu ZHP 2018 opowiedział o zabezpieczeniu imprez na i przy wodzie. Kolejną prelegentką, prezentującą fachową i przydatną wiedzę, była phm. Magdalena Szwarczewska. Druhna opowiadała o medycznych mitach pokutujących wśród żeglarzy. Wyjaśniła między innymi jak zwiększyć szanse przeżycia człowieka po wypadnięciu za burtę oraz jak postępować z osobą długo wymiotującą.

Drugą grupą prelekcji były te, którymi można było się zainspirować i znaleźć nowe pomysły na prace ze specjalnością. Należała do nich prezentacja działań i możliwości współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym poprowadzona przez wiceprezes PZK ds. kajakarstwa dla wszystkich panią Utę Kühn. O możliwości wykorzystania jachtu typu Setka w pracy harcerskiej opowiedział Arkadiusz Pawełek, który własnoręcznie zbudowanym jachtem tego typu wziął udział w regatach „Setką przez Atlantyk”. Z ogromnym zainteresowaniem zebranych żeglarzy spotkała się również prelekcja o łodziach polinezyjskich. Te nietypowe konstrukcje budują w Polsce między innymi Janusz Ostrowski i Paweł Kowalski, którzy opowiedzieli o programie szkolenia MORZE i WY.

Prelekcje dotyczące aktualnych działań i wyzwań stojących przed specjalnością wodną w ZHP otworzyli hm. Marian Uherek i phm. Kamil Szyjkowski, którzy przedstawili koncepcje i plan działań związane z Patentem Flagowym ZHP oraz współzawodnictwem o proporzec Leonida Teligi. Ewaluację Programu Wychowania Wodnego ZHP z przybyłymi na Konferencję drużynowymi i przybocznymi poprowadził hm. Stanisław Firlej. Bardzo ważna okazała się również prezentacja koncepcji European Scout Jamboree, a w szczególności modułów wodnych, poprowadzona przez hm. Monikę Woźnicę i hm. Rafała Klepacza. Organizacja tego modułu jest wielkim wyzwaniem, ale również wspaniałą szansą na rozwój dla środowiska „wodniackiego”.

Nie można zapomnieć również o atrakcjach regionalnych przygotowanych przez Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej oraz Komendę Chorągwi Łódzkiej. W ramach tej części uczestnicy mogli odwiedzić Muzeum Sportu oraz wziąć udział w projekcji w Planetarium.

W sobotę wieczorem odbył się Wieczór Regionów, w czasie którego poszcególne chorągwie zaprezentowały regionalne potrawy i zwyczaje. Po raz pierwszy od czasu reaktywacji Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP w 2016 roku sobotni wieczór został tak zagospodarowany i pomysł ten okazała się bardzo trafiony. W czasie Wieczoru Regionów odbyło się również wręczenie nagród Harcerski Rejs i Spływ Roku. W kategorii śródlądowej wyróżniony został Harcerski Klub Wodny SAN, Hufiec ZHP Jarosław - za rejs z Jarosławia do Gdańska 2018 . Drugi wyróżniony załoga – w kategorii rejsu morskiego – to 111 Załoga Wędrownicza „ZEFIR”ZHP, 50 Harcerska Drużyna Wodna „Drakkar”, za Rejs Morski po Bałtyku. Nagroda za Harcerski Spływ Roku 2018 trafiła natomiast w ręce 2 Harcerskiej Drużyny Wodnej z Bytomia. Laureaci nagrody za Spływ Roku otrzymali statuetki ufundowane przez Tawernę Korsarz Warszawa.

Konferencję zakończyło niedzielne wspólne podsumowanie całego weekendu. Uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat tego jak widzą kolejne edycje i co chcieli by zmienić w dotychczasowej formule. Podsumowano (również kuluarowe) rozmowy i ustalenia dotyczące European Scout Jamboree, Patentu Flagowego i rywalizacji o Proporzec Teligi. Odpowiadając na zasygnalizowane potrzeby przygotowano także propozycję odświeżenia formuły konkursu Harcerski Rejs Roku.

Po zawiązaniu harcerskiego kręgu wszyscy rozjechali się do domów, z pewnością, że wkrótce znów się spotkamy czy to na żeglarskim szlaku, czy na kolejnej „wodniackiej” imprezie.

Autor zdjęć: Tomasz Dziadak