Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Konferencja 100 lat Wychowania Morskiego w Polsce

Konferencja ma stać się okazją do spotkania i wymiany doświadczeń, otwartą dla wszystkich organizacji, stowarzyszeń, fundacji i osób prywatnych zainteresowanych szeroko pojętym wychowaniem morskim. Centrum Wychowania Morskiego ZHP pragnie rozpocząć szeroki dialog dotyczący spraw morskich, a zwłaszcza wychowania młodzieży, ekologii i gospodarki morskiej państwa Polskiego. Jego celem ma być zaprogramowanie działań, które wzmocnią świadomości i otwartości społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Planowane wydarzenie ma być początkiem wspólnej pracy różnych środowisk nad ogólnopolskim programem wychowania wodnego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji 100 lat wychowania morskiego w Polsce!

W razie pojawienia się błędu w czasie rejestracji, prosimy wybrać opcję 'Klient prosi o kontakt".