Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

 

Koncert 80 lecia CWM ZHP

 

Zapraszamy na dwie imprezy muzyczne którymi chcemy uczcić 80 lecie CWM ZHP.

Koncert 80 lecia CWM ZHP - 13.09.2014 g. 17.00 - 22.00

Festiwal Piosenku Morskiej - 13.09.2014 g. 14.00 - 16.30

  

Koncert 80 lecia CWM ZHP

13.09.2014, godzina 17.00

Dziedziniec CWM ZHP, Gdynia Al. Jana Pawła II 5 (wejście od Mariny)

 Wystąpią zespoły, które w CWM ZHP zaczynały swoja karierę muzyczną:

 

 • Mechanicy Szanty

 • Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny

 • Waldemar Mieczkowski

 • Klang

 • Tonam i Synowie

 • Ryszard Muzaj

 


 

W trakcie koncertu:

1. Próba bicia rekordu w jednoczesnym tańczeniu matelota

2. Tort urodzinowy z okazji 80 lecia CWM ZHP


* wstęp wolny!

 

Regulamin Konkursu Piosenki Morskiej

z okazji 80 lecia Centrum Wychowania Morskiego ZHP

 

 1. Organizatorem konkursu Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
 2. Konkurs odbędzie się na scenie CWM ZHP w dniu 13 września 2014 roku od godziny 14.00 do 17.00.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści i zespoły amatorskie, które wykonują muzykę związaną z morzem: szanty, pieśni kubryku i inne pieśni żeglarskie.
 4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie przygotowuje 3 piosenki o tematyce morskiej lub współczesne pieśni autorskie o tematyce żeglarskiej. Przed Jury zostaną przedstawione 2 piosenki i o ile Jury o to poprosi również trzecia.
 5. Uczestnicy zobowiązani są najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. zgłosić chęć udziału podając: nazwę zespołu (imię i nazwisko solisty), pełny skład zespołu (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, dane o wykonywanych utworach (tytuł, autor tekstu, autor muzyki), wymagania sprzętowe – rider (liczba mikrofonów, wyjść instrumentalnych itp.), krótką informację o zespole/soliście (data rozpoczęcia działalności, ważniejsze nagrody i osiągnięcia etc.).
 6. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczna na adres rafal.cwm@zhp.pl.
 7. Kolejność występów w konkursie będzie losowana przez organizatora w obecności przynajmniej jednego członka jury przed rozpoczęciem konkursu.
 8. Organizator powołuje niezawisłe Jury, które ostatecznie decyduje o uzyskaniu miejsc w konkursie i przyznaniu nagród. Składem Jury będzie kierował hm. Waldemar Mieczkowski, a skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.
 9. W wyniku konkursu zostaną wręczone następujące nagrody:
  • Nagroda Komendanta Centrum Wychowania Morskiego ZHP
  • Nagroda Kapitanów Zawiszy Czarnego. 
  • Nagroda Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny
 10. Jury jest niezawisłe i ma prawo nie przyznać nagród. Decyzja jury jest nieodwołalna i nie przysługuje od niej możliwość składania zażalenia.
 11. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo. Niedozwolone jest użycie playbacku lub pół-playbacku. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje dyskwalifikację wykonawcy.
 12. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród opisanych w pkt. 9 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt. Członków Jury obowiązuje bezwzględna tajemnica werdyktu aż do momentu odczytania werdyktu.
 13. Pełny werdykt Jury będzie odczytany podczas Koncertu 80 lecia CWM ZHP, który odbędzie się  w dniu 13 września 2014 r. o godz. 17.00  i będzie połączony z wręczeniem nagród.
 14. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu profesjonalne nagłośnienie ich występów, scenę wraz z profesjonalnym oświetleniem, ogólną garderobę, napoje, punktualne realizowanie założeń scenariuszowych oraz miłą i serdeczną atmosferę.