Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Harcerski Spływ Roku 2016

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP w 2015 roku ustanowił coroczną nagrodę HARCERSKI SPŁYW ROKU. 


Celem nagrody HARCERSKI SPŁYW ROKU jest: 

a. popularyzacja wodnych form wiosłowych w ZHP,

b. promowanie form wiosłowych wśród harcerzy, 

c. aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych spływów, 

d. wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie,

e. umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

 

Nagroda została wręczona podczas konferencji Wychowanie Wodne w ZHP w dniu 18.02.2017 r. 


Harcerski Spływ Roku 2016

Rawka - 7 Próbna Wodna Drużyna Harcerska Pomocna Zawsze Ludziom - Międzyborów (Daniel Jakubowski)

 

Harcerski Spływ Roku 2016

Wyróżnienie "Kajakarski Wyczyn"

I Zimowy Spływ Kajakowy Hufca Sopot (HO Konrad Kmieć) na rzece Wdzie

 

Harcerski Spływ Roku 2016

Wyróżnienie specjalne

Odrzański Spływ Wiosenny - Zespół Pilota Chorągwi Śląskiej

 

Pozostałe nominowane spływy:

Wyzwanie Wisła

 

https://www.facebook.com/Wisla2017/

 

Wyprawa kajakowa - Wędrownicy Hufca Łódź - Śródmieście (phm. Joanna Filipiak-Markiewicz)

 

Spływ Popradem - 71 WDHS "ESCENSUS" - Hufiec Warszawa Praga Północ (phm. Wawrzyniec Jacek Wojszko-Kołodyński)

Kapituła Nagrody Harcerski Spływ Roku 2016

Marcin Chodorowski – Prezes Zarządu Fundacji Promocji Rekreacji KIM,

hm. Emilia Kulczyk – Prus – członkini Głównej Kwatery ZHP ds. programowych,

hm. Łukasz Czokajło – zastępca kierownika Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP,

hm. Wojciech Mokwa – członek Rady Naczelnej ZHP,

hm. Rafał Klepacz – kierownik Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP.f. 

phm. Anna Świerczyńska – szef zespołu kajakowego Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP,


Regulamin Nagrody Harcerski Spływ Roku 2016

Celem nagrody HARCERSKI SPŁYW ROKU jest: 

a. popularyzacja wodnych form wiosłowych w ZHP,

b. promowanie form wiosłowych wśród harcerzy, 

c. aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych spływów, 

d. wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie,

e. umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.


O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia 2016 roku spływ szlakiem o charakterze górskim lub nizinnym, który spełniał następujące warunki:

a. był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, klub, hufiec itp.)

b. odbył się na jednostkach wiosłowych, 

c. trwał dłużej niż 1 dzień,

d. wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia bądź poziom trudności.


O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące ze żadną specjalnością,


Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.)  drogą elektroniczną na adres kajaki@zhp.pl  do dnia 30 stycznia 2017 roku,


Na zgłoszeniu należy umieścić: datę spływu, nazwę środowiska organizującego spływ, opis jednostki (jednostek) na której (których) został odbyty spływ, dokładną trasę spływu, program spływu i przynajmniej trzy zdjęcia ze spływu.

Kapituła oceniając spływy bierze pod uwagę:

a. Atrakcyjność akwenu,

b. Zdarzenia, przygody z jakimi zmierzyli się uczestnicy spływu,

c. Atmosferę, obrzędowość, fabułę spływu,

d. Stosowanie metody harcerskiej i/lub instrumentów metodycznych,

e. Ogólną trudność spływu,

f. Walory krajoznawcze,

Laureaci nagród zostaną ogłoszeni w lutym 2017 roku, a nagroda zostanie wręczona podczas konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP” w Gdyni w dniu 18 lutego 2017 roku.