Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Podaje się dopublicznej wiadomości adres dla doręczęń.

Wszelka korespondencja kierowna do fundacji przyjmowana będzie w formie pisemnej na adres biura fundacji:

FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO w likiwdacji.

ul. M. Konopnickiej 6

00-491 WARSZAWA


Likwidator Fundacji Harcerstwa CWM ZHP w likiwdacji