Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

5. Rejs Vikingów

Rejs młodzieżowy na s/y Zawisza Czarny

8 - 15 lipca 2018

Gdynia - Bornholm - Christianso - Olandia - Gotlandia - Gdynia

Cena: 1950 zł

 

Rejs Vikingów to rejs morski organizowany specjalnie dla młodzieży, ale przede wszystkim to niezapomniana przygoda wakacyjna organizowana już po raz piąty przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Dla młodych ludzi jest ważne, żeby imprezy, w których uczestniczą odbywały się w gronie rówieśniczym i obejmowały działania odpowiednio dla nich dobrane: ciekawe, wymagające aktywności, rozwijające, kształtujące postawy.

 

Rejs Vikingów odbędzie się w formie rejsu morskiego na legendarnym żaglowcu Związku Harcerstwa Polskiego - s/y Zawisza Czarny.

W poprzednich latach eksplorowaliśmy Danię i Norwegię, Estonie i Łotwę. W tym roku, popłyniemy szlakiem wysp Bałtyckich, a rejs zakończymy w Gdyni.

 


Początek

Zaokrętujemy się w Gdyni, Jeszcze w porcie zostaniemy podzieleni na 4 wachty oraz przejdziemy szkolenie pod okiem doświadczonych oficerów. W końcu wyruszymy - najpierw przez Zatokę Gdańską, miniemy Hel i już będziemy na pełnym morzu.

W morzu...

...każda wachta będzie sterować i prowadzić obserwację otoczenia. Zmieniać będziemy się co 4 godziny, chyba że akurat mamy wachtę kambuzową, czyli pomagamy w kuchni. Wtedy naszym zadaniem będzie nakrywanie do stołu, pomoc w przygotowaniu posiłków oraz sprzątanie po nich. Po drodze kilka razy zawiniemy do portu. Każdy z nich będzie znajdował się na innej wyspie.

Bornholm

To duńska wyspa, na której są dwa większe porty - Rønne oraz Nexø. W obu oglądać możemy ciekawą, skandynawską architekturę - małe, kolorowe domki, ale także zabytki sprzed kilkuset lat - kościoły, latarnie morskie, kuźnie portowe. Bornholm jest również wyspą o niesamowicie rozbudowanej sieci dróg rowerowych - kto wie, może po tym rejsie zabierzesz rodziców i znajomych na rowerową wyprawę?

Chistiansø

To malutka, duńska wyspa. Mieszka tam zaledwie 100 osób, a po wyspie nie ma możliwości poruszania się samochodem. Mimo niewielkich rozmiarów, wyspa mieści na sobie pozostałości twierdzy - bastion, mury obronne, budynki mieszkalne, w których kiedyś stacjonowali żołnierze. Jest co oglądać.

Olandia

Tym razem zawitamy w Szwecji. Na Olandii zobaczyć możemy charakterystyczne wiatraki. Olandia połączona jest mostem ze stałym lądem w mieście Kalmar, gdzie zobaczyć można zamek, katedrę i wiele ciekawych zabytków.

Gotlandia

Kolejna szwedzka wyspa na naszej drodze. Zawiniemy do największego portu i stolicy wyspy - Visby. Przejdziemy się wzdłuż muru obronnego z 50 wieżami, obejrzymy katedrę i średniowieczne budynki, wpisane na listę UNESCO. 

Wracamy do domu

Nasz rejs zakończymy w Gdyni. Przybijemy do portu, posprzątamy statek, a potem spotkamy się na ostatniej zbiórce na rufie, gdzie kapitan rozda opinie, zrobimy wspólne zdjęcie, a potem rozejdziemy się z mocnym postanowieniem powrotu za rok na rejs wikingów.


O Rejsie

Rejs morski

Rejs morski przeznaczony wyłącznie dla młodzieży: taka formuła umożliwia uczestnikom spędzanie czasu w gronie rówieśniczym, uczestniczenie w aktywnościach odpowiednich dla wieku, a zarazem zapewnienie odpowiedniej opieki ze strony przygotowanych do pracy z młodzieżą instruktorów.

Program

Program dostosowany do potrzeb młodych ludzi: ciekawy, inspirujący, pełen atrakcji, a zarazem rozwijający i poszerzający horyzonty. „Leniuchy szkolne” na pokładzie jachtu w zadziwiający sposób stają się żądnymi wiedzy, rozwijającymi swoje umiejętności, ciekawymi świata, pracowitymi, ofiarnymi i odpowiedzialnymi członkami załogi.

 

Przyjaźń

Przyjaźnie i współpraca pomiędzy uczestnikami: nic tak nie wpływa na postawy młodych ludzi, jak przykład i oddziaływanie grupy rówieśniczej. Tutaj, ta szczególna grupa wakacyjnych koleżanek i kolegów, stanowiąca dobraną załogę dzielnego jachtu to najprawdziwsza szkoła życia pozostawiająca niezatarte wspomnienia.

Rozwój

Rozwój indywidualności: każdy jest inny, każdy potrzebuje indywidualnego podejścia uwzględniającego możliwości, zainteresowania, potrzeby. Każdy chce pokazać otoczeniu swoje najlepsze strony. Uwierzyć we własne siły. Tak budujemy program działania załogi i indywidualne aktywności poszczególnych jej członków.

Odpoczynek

Odpoczynek od „cyfrowej” cywilizacji: na morzu nie ma internetu ani gier komputerowych. Zresztą nie są potrzebne. Żadna gra komputerowa nie zastąpi przeżyć jakie daje obcowanie z morzem i przyrodą. Zdrowy styl życia – na pokładzie jachtu to oczywistość.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo: co roku ponad pół tysiąca młodych ludzi uczestniczy w naszych rejsach: zarówno po polskim morzu – Bałtyku, jak i po najdalszych morzach świata. Harcerskie załogi bezpiecznie kilkakrotnie opłynęły świat, zdobywały przylądek Horn, odwiedzały Spitsbergen i Antarktydę. Nasz żaglowiec posiada pełne, wynikające z surowych wymogów administracji morskiej wyposażenie bezpieczeństwa i komunikacji satelitarnej, a prowadzi je doświadczony kapitan.

 


Warunki bytowe

Zawisza Czarny jest wyposażony w prysznice, toalety, ogrzewanie/klimatyzację.

Uczestnicy rejsu są zakwaterowani we wspólnym kubryku w trzyosobowych boksach. Posiłki są przygotowywane przez wachtę kambuzową pod nadzorem kuka okrętowego i spożywane w kubryku.

 


 

Cena zawiera

  • Opłatę za jacht, paliwo
  • Opłaty portowe
  • Wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek)
  • Wszystkie zajęcia programowe i bilety wstępu
  • Opiekę kapitana i oficerów/instruktorów programowych     
  • Ubezpieczenie NNW i KL


Cena nie zawiera

  • Kosztów transportu do/z Gdyni
  • Wydatków własnych w portach

 

 


Dla kogo rejs

Adresatami naszego rejsu są młodzi ludzie w wieku 15 - 19 lat.

Nie jest wymagana żadna wiedza czy doświadczenie żeglarskie. W naszej załodze jest miejsce zarówno dla „starych wyg” żeglarskich, jak i dla całkowitych nowicjuszy.

Program jest zbudowany w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć swoje miejsce w załodze i odpowiednio przygotować do służby na pokładzie. Wskazane jest, żeby uczestnicy rejsu charakteryzowali się dobrym stanem zdrowia i sprawnością ogólną.

 


Uwaga!

10% zniżki dla członków ZHP (po podaniu numeru karty członkowskiej)

10% dla uczestników poprzednich Rejsów Vikingów.

10% zniżki dla posiadaczy karty lojalnościowej LYONESS.

Kartę LYONESS można zamówić poprzez biuro CWM ZHP!

Zniżki nie sumują się!

Aby zarezerwować miejsce wypełnij powyższy kwestionariusz.
Odpłatność za rejs wynosi 1950 zł. Rejs jest all inclusive, w czasie rejsu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
Płatność w trzech ratach:
- pierwsza - 20% ceny rejsu (390 zł), płatna najdalej do 7 dni od chwili złożenia rezerwacji
- druga 40% ceny rejsu (780 zł), płatna najdalej na dwa miesiące przed rejsem
- trzecia, 40% ceny rejsu (780 zł), płatna na miesiąc przed rozpoczęciem rejsu.


Kapitan

Tomek "Misiek" Kulawik

Z żeglarstwem związany od sierpnia 1980 roku. Odbył przeszło 120 rejsów morskich, w czasie 17.000 godzin przepłynął blisko 66.000 Mm. 95% to rejsy kapitańskie. Kapitan dwóch z sześciu etapów wyprawy „Rosyjska Arktyka 2013″, podczas której na jachcie Barlovento II osiągnięto rekordową dla jachtu pod polską banderą szerokość geograficzną północną 82° 10,554. Kapitan wypraw i rejsów po Oceanach: Atlantyckim, Spokojnym, Arktycznym, oraz Morzach: Białym, Norweskim, Północnym, Barentsa.

Członek Bractwa Kaphornowców, Prezes Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Członek Komisji Morskiej PZŻ.  

Kapitan jachtowy i motorowodny, Instruktor żeglarstwa PZŻ, SRC, LRC, ARPA, STCW95, Kapitan s/y Zawisza Czarny.

 


Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik
 
§ 1.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie.
 
II. Umowa
 
§ 2.
Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy.
 
§ 4.
Stronami Umowy są:
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem.
 
§ 5.
Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 
§ 6.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie.
 
§ 7.
O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp.
 
§ 8.
Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie
 
§ 9.
W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej.
 
§ 10.
Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora.
 
§ 11.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 
§ 12.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot:
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy.
 
§ 13.
W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie.
 
§ 15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
 
IV. Odwołanie rejsu
 
§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem.
 
§ 17.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu.
 
§ 18.
W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.
 
V. Realizacja umowy
 
§ 19.
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.
 
§ 20.
Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program.
 
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych.
 
§ 22.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu:
- działania siły wyższej,
- działania lub zaniechania Uczestnika,
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach.
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.
 
§ 23.
Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.
 
§ 24.
W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny.
 
§ 25.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora.
 
§ 26.
Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
§ 28.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Rejs odbywa się w zgodzie z przepisami oświatowymi w Polsce

Został zgłoszony jako Wypoczynek do Pomorskiego Kuratowium Oświaty w Gdańsku i zarejestrowany pod numerem: 21518/POM/2018-L.

Kadra rejsu posiada wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawczych na wypoczynku dzieci i młodziezy zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z 2015 roku


 

Patroni medialni: