Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Umowa CWM ZHP z TISE

W dniu 13 listopada 2017 roku, w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Fundacją Harcerstwa CWM ZHP a TISE. Pożyczka będzie przeznaczona na zakup nowego jachtu pełnomorskiego dla CWM ZHP z przeznaczeniem na czarter. 

Ma to być niezbyt duża jednostka, na której jachtowi sternicy morscy będą mogli, zgodnie z misją CWM ZHP, organizować swoje pierwsze pełnomorskie rejsy.

W imieniu CWM ZHP umowę podpisali hm. Rafał Klepacz - Prezes Zarządu oraz phm. Rafał Maresch - Członek Zarządu Fundacji. 

Centrum Wychowania Morskiego w ciągu ostatnich dwóch lat przeszło bardzo głęboką restrukturyzację finansów, dzięki której możliwe stało się zaciąganie podobnych zobowiązań.  Restrukturyzacja ta była możliwa dzięki zaangażowaniu Związku Harcerstwa Polskiego, który jest też poręczycielem pożyczki. ZHP w czasie podpisania umowy reprezentował hm. Paweł Chmielewski, Skarbnik ZHP.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r. Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE). W latach 2013-2016 TISE był też jedynym pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, w realizacji pilotażowego projektu, w ramach którego uruchomiono preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców społecznych (ES Fundusz TISE) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W tym czasie udzielono 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych, które utworzyły 550 miejsc pracy (a utrzymały ponad 2000 miejsc pracy).

TISE współpracuje także z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym udzielając z jego linii mikropożyczek (EPMF Progress) oraz korzystając z jego gwarancji dla przedsiębiorstw społecznych w ramach programu EaSI. TISE jest członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych.

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Staramy się finansować przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (Social Impact). Normy postępowania we wszystkich obszarach działalności Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zawarte są w Kodeksie etycznym TISE.

 


Patroni medialni: