Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP, Armator największego skautowego żaglowca na świecie – sy Zawisza Czarny zatrudni

STARSZEGO OFICERA

Poszukujemy osoby, która podejmie się trudnej roli starszego oficera na sy Zawisza Czarny. Szukamy osoby pogodnej, potrafiącej pracować z różnymi ludźmi a zarazem bezwzględnie przestrzegającej zaleceń armatora i bezkompromisowej w obszarze bezpieczeństwa statku morskiego i żeglugi morskiej. Osoby, która pokocha statek i będzie dążyła do podnoszenie jego standardu: bezpieczeństwa, obsługi, jakości pracy, urządzeń itp.

Wymagania:

 • Patent kapitana jachtowego,
 • Umiejętność obsługi radaru (mile widziany ARPA, lub gotowość do jego ukończenia)
 • Certyfikat łączności krótkiego zasięgu (SRC),
 • Posiadanie aktualnego świadectwa ukończenia podstawowych kursów bezpieczeństwa zgodnych z konwencją STCW,
 • Udokumentowane doświadczenie kapitańskie,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Praktyczna znajomość polskiego ustawodawstwa w zakresie żeglugi jachtowej wraz z obowiązującymi rozporządzeniami,
 • Praktyczna znajomość konwencji COLREGS oraz konwencji SOLAS i STCW w zakresie żeglugi jachtowej,
 • Stan zdrowia pozwalający na otrzymanie Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia,
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excell,
 • Odporność fizyczna i psychiczna pozwalająca na pracę w środowisku morskim.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie zawodowej książeczki żeglarskiej,
 • Certyfikat LRC lub GMDS,
 • Doświadczenie na sy Zawisza Czarny,
 • Posiadanie stopnia instruktorskiego w ZHP – aktualnie lub w przeszłości,

Obowiązki:

 • Nadzór nad załogą pokładową sy Zawisza Czarny,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i pomocy nawigacyjnych sy Zawisza Czarny,
 • Nadzór nad wyposażeniem ratowniczym i bezpieczeństwa na sy Zawisza Czarny,
 • Przestrzeganie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem na sy Zawisza Czarny,
 • Prowadzenie dokumentacji rejsów sy Zawisza Czarny zgodnie z zaleceniami SZB oraz wytycznymi armatora,
 • Dbanie o dobrą atmosferę w załodze sy Zawisza Czarny,
 • Przygotowanie statku do inspekcji FSC i PSC,
 • Planowanie podróży morskich, awizowanie statku w portach, prowadzenie korespondencji z władzami portowymi, służbami granicznymi i administracją morską,
 • Pełnienie funkcji starszego oficera zgodnie z Regulaminem sy Zawisza Czarny.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o marynarską umowę o pracę,
 • Diety za czas pracy w morzu,
 • Pakiet medyczny,
 • Zakwaterowanie na statku, a w czasie rejsów pełne wyżywienie,
 • Umundurowanie i odzież ochronną,
 • 8 dni wolnych za każdy przepracowany miesiąc w morzu i urlop zgodny z zapisami Kodeksu Pracy,
 • Życie pełne przygód i nowych znajomości.

Zastrzegamy na etapie rekrutacji przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego w formie rozmowy.

Zgłoszenia:

Aplikacje zawierające:

 • Życiorys zawodowy uwzględniający doświadczenie żeglarskie,
 • List motywacyjny,
 • Skany uprawnień (patent, SRC, STCW) i uprawnień dodatkowych.

Prosimy przesyłać na adres prezes.cwm@zhp.pl do dnia 5 stycznia 2018.

Planowane zatrudnienie od 20 marca 2018 roku.

Patroni medialni: