Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Ostatecznie ukonstytuował się Zarząd CWM ZHP

W dniu 5 września 2017 roku, Główna Kwatera ZHP powołała w skład Zarzadu Fundacji Centrum Wychowania Morskiego ZHP trzeciego i ostatniego w tej kadencji członka Zarządu Fundacji. Został nim phm. Rafał Maresch.

Wiosną tego roku Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i członków zarzadu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP. W dniu 20 czerwca 2017 konkurs został zamknięty, a do Zarządu Fundacji został powołany  phm.  Wiktor Wróblewski. Prezes Zarządu hm. Rafał Klepacz pełnił już funkcję po swoim poprzedniku, Lucjanie Brudzyńskim od lutego 2017. Jednocześnie GK ZHP zarekomendowała Zarządowi Fundacji powołanie do Zarządu jeszcze jednej osoby, odpowiedzialnej za finanse. Wczorajsza decyzja GK ZHP zakończyła więc formowanie Zarządu Fundacji Harcerstwa CWM ZHP na trzyletnią kadencję. 

Zarząd Fundacji jest trzyosobowy i w jego skład ostatecznie wchodzą: 

hm. Rafał Klepacz - Prezes Zarządu

phm. Wiktor Wróblewski - Członek Zarządu odpowiedzialny za rejsy, szkolenia i obsługę klienta,

phm. Rafał Maresch - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i inwestycje.


Phm. Wiktor Wróblewski do wielu lat jest zawiązany z CWM ZHP i harcerskim ruchem wodnym. Posiada patent kapitana jachtowego i Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Od kwietnia 2017 roku Wiktor Wróblewski jest też członkiem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego, a od sierpnia 2017 roku kapitanem Zawiszy Czarnego. W harcerstwie związny ze środowiskiem łódzkim, gdzie pełnił funkcję między innymi pilota chorągwi. Obecnie jest instruktorem Szczepu 58. Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich "Zdrowa Woda", instruktorem Wydziału Wychowania Wodnego ZHP i członkiem Grupy Odyseusza, koordynującej działania skautów wodnych w Europie.

Prywatnie Wiktor jest asystentem w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i doktorantem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

 

Phm. Rafał Maresch jest instruktorem zespołu pilota Chorągwi Stołecznej ZHP, posiada uprawnienia Coastal Skipper & Yachtmaster Offshore RYA, jachtowego sternika morskiego (1995), motorowodnego sternika morskiego i licencję spadochronową. Z wykształcenia jest ekonomistą, posiada dyplom MBA, licencję maklera walutowego i giełdowego brytyjskiej komisji nadzoru finansowego (FSA). Zawodowo jest deweloperem mieszkaniowym.

 

 

 

 

 

 

 

Hm. Rafał Klepacz z CWM ZHP związany jest od 2012 roku. Początkowo był członkiem Zarzadu Fundacji, później łączył te funkcje z obowiązkami Dyrektora Zarządzającego Fundacji, a obecnie pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego CWM ZHP. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego, nurka ratownika PADI, organizatora spływów kajakowych. Związany ze środowiskiem hufca ZHP Radom - miasto, gdzie w harcerskich klubach żeglarskich zdobywał uprawnienia żeglarskie i instruktorskie. 

 

Przed Zarządem Fundacji stoi szereg wyzwań w związanych między innymi z inwestycją Nowa Marina Gdynia, odbudową harcerskiej floty morskiej, utrzymaniem w dobrej kondycji flagowego żaglowca ZHP sy Zawisza Czarny, wspieraniem i rozwojem szeroko pojętego wychowania wodnego w ZHP.

 


Patroni medialni: