Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Instruktorzy - oficerowie na Zawiszę!

Poszukujemy instruktorów harcerskich do prowadzenia wacht i pełnienia funkcji oficerskich podczas naszych rejsów z młodzieżą.

Poszukujemy osób które:

 • były w rejsie lub rejsach na Zawiszy przez minimum 14 dni,
 • posiadają patent jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego,
 • posiadają certyfikat SRC,
 • posiadają świadectwo ukończenia podstawowych kursów bezpieczeństwa zgodnie z konwencją STCW'95,
 • posiadają stopień instruktorski lub ukończyły kurs wychowawców wypoczynku,
 • są pełnoletnie,
 • mają wykształcenie przynajmniej średnie,
 • lubią pracować z młodzieżą i przekazywać wiedzę żeglarską.

Mile widziani młodsi instruktorzy żeglarstwa lub instruktorzy żeglarstwa. Preferowane są osoby, które ukończyły kurs oficerski (rejs) na s/y Zawisza Czarny.

Oferujemy pełnienie funkcji oficera wachtowego na s/y Zawisza Czarny podczas rejsu z młodzieżą. Zapewniamy zakwaterowanie, szkolenie oraz pełne wyżywienie w trakcie pobytu na statku.

Poszukujemy oficerów na rejsy w terminach:

05.05 - 12.05 Gdynia - Gdynia  - Rejs Harcerski (Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie)

15.05 - 18.05 Gdynia - Gdynia - Rejs do Granic Rzeczpospolitej (PoZŻ)

08.07 - 15.07 Gdynia - Gdynia - Rejs Vikingów (CWM ZHP)

26.08 - 02.09 Gdynia - Gdynia - Rejs Kętrzyńskiego Klubu Żeglarskiego (KKŻ KAPER Kętrzyn)

Do obowiązków oficera wachtowego na wyżej wymienionych rejsach będzie należało:

 • pełnienie wacht nawigacyjnych, prowadzenie nawigacji na mapie papierowej i elektronicznej, korespondencji radiowej, prowadzenie statku,
 • szkolenie wachty z zakresu obsługi jednostki, bezpieczeństwa, ratownictwa, nawigacji, przepisów konwencji COLREG, łączności, obsługi radaru, locji,
 • organizowanie i animowanie czasu wolnego wachty w morzu i podczas postojów w porcie.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji oficera wachtowego, na którymś z wyżej wymienionych rejsów prosimy o przesłanie skanów uprawnień oraz informacji o dacie rejsu na adres bok.cwm@zhp.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia opinii o kandydacie na oficera wachtowego w macierzystej komendzie hufca.

 


Patroni medialni: