Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Harcerski Rejs Roku 2017

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP w 2015 roku ustanowił coroczną nagrodę HARCERSKI REJS ROKU.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • Morski Harcerski Rejs Roku
  • Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.

Celem nagrody HARCERSKI REJS ROKU jest: popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, propagowanie nowych tras rejsów, aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych rejsów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie, umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

Nagrody zostały wręczone podczas Balu Stulecia na konferencji Wychowanie Wodne w ZHP, 10 lutego 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie.


Kapituła Nagrody Harcerski Rejs Roku

 

Maciej Sodkiewicz – kapitan jachtowy, organizator i kierownik rejsów arktycznych. W 2015 roku dowodząc jachtem Barlovento II dopłynął najdalej na północ z polskich jednostek żaglowych, osiągając rekordową pozycję 82°37’,

Bogusław Witkowski – Prezes Pomorskiego Okręgu Żeglarskiego, wiceprezes PZŻ ds. morskich,

…….. – członek Rady Naczelnej ZHP,

hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania

hm. Waldemar Mieczkowski – kapitan jachtowy, kapitan rejsów Zawiszy Czarnego na Jamboree w Chile oraz dookoła przylądka Horn,

hm. Rafał Klepacz – kierownik Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, komendant CWM ZHP

phm. Anna Jaworska - Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP,


 

 

Maciej Sodkiewicz – kapitan jachtowy, organizator i kierownik rejsów arktycznych. W 2015 roku dowodząc jachtem Barlovento II dopłynął najdalej na północ z polskich jednostek żaglowych, osiągając rekordową pozycję 82°37’,

Bogusław Witkowski – Prezes Pomorskiego Okręgu Żeglarskiego, wiceprezes PZŻ ds. morskich,

 

…….. – członek Rady Naczelnej ZHP,

 

hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania

phm. Phm. Anna Jaworska - Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP,

 

hm. Waldemar Mieczkowski – kapitan jachtowy, kapitan rejsów Zawiszy Czarnego na Jamboree w Chile oraz dookoła przylądka Horn,

 

hm Rafał Klepacz – kierownik Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, komendant CWM ZHP,

Regulamin Nagrody Harcerski Rejs Roku 2017

Celem nagrody HARCERSKI REJS ROKU jest: popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, propagowanie nowych tras rejsów, aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych rejsów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie, umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

Nagroda HARCERSKI REJS ROKU przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a. Morski Harcerski Rejs Roku

b. Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.


1. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia 2017 a 30 grudnia 2017 rejs morski lub śródlądowy, który spełniał następujące warunki:

a. Był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, hufiec itp.),

b. Brali w nim udział harcerze,

c. Odbywał się na jachcie (jachtach) żaglowym bądź motorowym,

d. Trwał dłużej niż 3 dni,

e. Wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia jakie na nim zaszły bądź poziom trudności.

2. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące z żadną specjalnością. 


3. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.)  drogą elektroniczną na adres woda@zhp.pl do dnia 25 stycznia 2018 roku.


4. W zgłoszeniu należy umieścić: datę rejsu, nazwę środowiska organizującego rejs, opis jednostki (jednostek) na której (których) został odbyty rejs, dokładną trasę rejsu, warunki meteorologiczne panujące na rejsie i przynajmniej trzy zdjęcia z rejsu.


5. Kapituła oceniając rejsy bierze pod uwagę:

a. Atrakcyjność akwenu,

b. Zdarzenia, przygody z jakimi zmierzyli się uczestnicy rejsu,

c. Atmosferę, obrzędowość, fabułę rejsu,

d. Stosowanie metody harcerskiej i/lub instrumentów metodycznych,

e. Ogólną trudność rejsu,

f. Walory krajoznawcze,

6. Laureaci nagród zostaną ogłoszeni w lutym 2018 roku, a nagroda zostanie wręczona podczas konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP” w Centrum Olimpijskim w Warszawie w dniu 10 lutego 2018 roku. 

Patroni medialni: